brandologo2
brandologo2

EN RESA GENOM BRÄNDÖ

Jurmo

Välkommen till Brändö, står det på skylten du ser när du kör iland.

Vi tänker oss nämligen att du kommer till Brändö österifrån. Du landstiger i Långö, fastän det på Viggens turlista står Åva. Men det är, som sagt, i Långö i Jurmo by du tar iland. Du är i gott sällskap. Du är inte bara en av ca 54 000 personer som årligen kör iland just här, det är faktiskt här de allra första brändöborna bosatte sig. Vi befinner sig oss alltså i ett mycket gammalt kulturlandskap. Det kommer vi att göra under hela den kommande färden.

Om man tar den totala arealen i beaktande är Brändö en stor kommun. Det mesta är dock vatten, och de holmar och skär som under årtusendenas lopp stigit upp ur havet har under de senaste 1000 åren varit mer eller mindre i kontakt med, och påverkats av de människor som bott och försökt överleva här.

Du ser att vägen från Långö, eller Lanje som vi säger, går söderut, men du som har kommit för att noggrant bekanta dig med denna lilla, men säregna kommun, väljer att först köra ombord på den anspråkslösa färjan M/s Doppingen. Den skall föra dig till en av Brändös vackraste byar, Jurmo.

lango_thumb

Resan till Jurmo tar tio minuter. När du närmar dig byn skall du från färjan beundra bysamhäller du ser framför dig.

 

 


Bybilden domineras av en fiskförädlingsanläggning till vänster och den gamla folkskolan till höger.jurmo_skola_thumbDet du genast lägger märke till är att husen i den gamla bykärnan ligger tätt intill varandra. Detta är något du kommer att märka gång på gång under din resa genom Brändö. Det innebar en trygghet i ofärdstider att ha grannar nära inpå sig.

anslagstavla_thumb

Väl framme i Jurmo kan du lämna bilen bilen vid hamnen och promenera österut längs vägen tills du ser skylten  som visar var utkikstornet finns.  Klättra upp i tornet och beundra den storslagna utsikten!

I butikshuset finns också café Kvarnen samt i övre våningen Gretas butik.  I ett hamnmagasin vid färjhamnen kan man bekanta sig med hanverks- och konstutställning.  När du vandrar omkring i byn har du stor chans att göra bekantskap med Highlandkorna, som har blivit ett av Jurmos kännetecken.  Kom bara ihåg att hålla dig på utsidan av stängslet!


 regina_thumb 
 

När du bekantat dig med Jurmo och tycker att du känner byn tar du färjan tillbaka till Långö. Därifrån fortsätter nu din färd genom Brändö. Några kilometer från hamnen kan du se att barrskogen upphör. Av någon hittills okänd anledning saknar Brändö nämligen barrskog, så när som på skogen du redan sett, och så när som på en del planterat bestånd.

Åva

När du redan gett upp hoppet om att på denna färd få se annat än skog och åkrar, börjar faktiskt bosättning synas längs vägen. Först glest, men snart lite tätare. När du ser höga, kala berg torna upp sig framför dig är du i Åva.

Sjöbodar och båthus hör intimt till kulturmiljön i Brändö. Sådana finns i alla byar. Det är ändå något alldeles speciellt med båthusmiljön i Åva. Kör till höger just innan du passerar byn och ta en paus. Kliv ur bilen och beundra de gamla och de nya bodarna och båthusen som står i flere rader. Gå och njut längs spången som byggts så att den exakt följer bergets konturer.

small_qty75-1085146327bathus

När du sedan kör vidare från Åva passerar du först till vänster Bygården, som varit Åvas folkskola.

Snart kör du nu över de första längre vägbankarna, som för att skapa ett vägnät bundit samman holme vid holme. Tänk dig att för inte så länge sedan kunde den resa du nu gör bara företas med båt eller vintertid över isen. Vägen du åker längs fanns inte alls. small_qty75-1085147158vagbank

Nu skymtar en större bro där framme. Det är Åvabron, som 1988 ersatte en vajerfärja. Från bron har du en fantastisk utsikt; Ängskärsfjärden i norr, och Skiftet i söder. Tyvärr finns det på bron små förtretliga skyltar om att man inte får uppehålla sig på bron.

När man kört ner från bron passerar man en större fiskodling. I närheten av den kan man, om man har tur, på högra sidan av vägen se hägrar sitta och övervaka trafiken. Någon enstaka gång händer det att en säl dyker upp med sitt runda, söta huvud, när den är på jakt efter foreller i fiskodlingen. Som turist kan du beundra den, fiskodlarna är inte så förtjusta över påhälsningen.

Björnholma

När du kört iland från vägbankarna befinner du dig Byn Björholma. Du viker till höger i en T-kosrning. Björholma är en av Brändös minsta byar. Från en vägbank kan du till höger se byn med hamnen Sisshamn närmast. Du far vidare västerut över broar och bankar.

small_qty75-1087382094bjornholma

Korsö

Brändös natur är vacker på vintern. Ändå rekommenderar jag att du gör ditt besök i slutet av maj eller början av juni. Det är ännu inte för varmt att åka bil, men framförallt kan du då njuta av alla blommor längs vägen. Vägrenarna är fulla av Ålands landskapsblomma, gullvivan. Här, på vägen till Korsö, kan du också om du har tur se Brändös vanligaste orkidé, Adam och Eva. Kom bara ihåg den gamla regen: se men inte röra!small_qty75-1087379688blommor

Korsö hette tidigare Koskenpää. På 1950-talet beslöt byborna byta namnet till Korsö, som är lättare att uttala.

I Korsö finns en av  helikopterplattformerna.  Till den bör man ta sig om drabbas av så besvärlig sjukdom eller olycka att hälsovårdaren anser det nödvändigt att man snabbt kommer under läkares uppsikt.

cd2_thumb

Fram till 1860-talet fanns prästgården i Korsö. Den flyttades till Brändöby för att prästen skulle bo närmare kyrkan.

Vägarna i de små bysamhällena som Korsö, Björnholma och Baggholma är smala och trånga. Det är kanske därför bäst att du nu beger dig vidare norrut mot Fiskö.

Fiskö

Naturen du ser när du åker mellan Korsö och Fiskö är varierande. Än kör du återigen över brobankar, än på kala berg så att du nästan får en förnimmelse att du är i Lappland. Mellan bergen finns små åkertegar. Brändöborna har under tidernas lopp fått lära sig att ta tillvara minsta lilla jordplätt, som kan användas för odlingar. På vägen till Fiskö passerar du Notholm, där det en gång funnits en lotsstation.

När du kommit fram till den karga byn Fiskö viker du till vänster, till Norrviken.

Du stryker strax förbi midsommarstången. Om du avlägger din visit före midsommar är den vissen och grå, men kanske kan du se båtarna snurra i toppen. Varje by med självaktning har en egen midsommarstång. De är olika höga, och har antingen kransar eller ruskor, men gemensamt för midsommarstängerna i Brändö, liksóm på Åland är i övrigt, är att de skall påminna om ett riggat skepp. Ursprungligen har midsommarstängerna varit symboler för livskraft och fruktbarhet. Besöker du Brändö vid midsommartid kan du kanske få hjälpa till att löva någon stång. Lövningen sker vid olika tidpunkt i byarna. Vill man hålla sig ajour med vad som händer när i Brändö skall man studera anslagstavlorna, som finns praktiskt taget i varje by.

 

Du vänder där vägen upphör ( det finns liksom inget alternativ) vid den indragna bybutiken.

small_qty75-1087381345tralare

Du far tillbaka uppför berget, men vänder sedan till vänster, och efter en stund till höger. Om du nu blickar högerut upp mot berget skall du ta i betraktande en av Brändös typiska sevärheter: stengärdsgården. Den klättrar där uppe på berget och man kan få för sig att den hör ihop med själva hälleberget. Tänk då litet på vilka mödor och vilket slit som krävts av den som en gång radat dessa stenar. Förmodligen har de röjts undan för att man skulle få odlingsbara åkrar. Stengärdsgårdar finns i alla byar, men de syns inte alltid från vägen.

 

Om en stund kommer du fram till en vändplan, där vägen upphör. Invid planen finns Fiskös gamla skolhus, som nu härbärgerar Institutet för Levande Föda.

small_qty75-1087380983fisko_skola

Nu kommer du inte längre. Du har nästan rundat Ängskärsfjärden. Förr trodde man att det var ett meteoritnedslag som förorsakat den märkliga formationen som fjärden utgör, men troligen är det bara frågan om en av naturens nycker. Det finns ingen genväg tillbaka. Du återvänder till T-korsningen i Björnholma och far sedan vidare söderut. Först kör du över den lilla bron till Djurholm.

 

På Djurholma finns ett öde färjfäste. Om du har dina vägar förbi sista lördagen i augusti kan du just här i Djurholm delta i firandet av Forneldarnas Natt.

Brändö

Efter ett par kilometer kommer du till Brändöby. Du kör bl.a. förbi parkeringsplatsen till Brändös nya kommunbibliotek och grundskola.

Efter ett par hundra meter skall du ta av till höger mot butiken. Strax invid vägkorsningen kan du se Ateljé Regnbågen, som är en utställningslokal och konstnärsateljé. I ateljén ställer Anita Hellström-Sandberg och Ingmar Eklund ut sin konst. Lägg märke till den originella gästboken.small_qty75-1087383021gastbok

Efter besöket i Regnbågen far du vidare ner för backen rakt fram så långt du kan. Du har nu kommit till Brändöbys ångbåtsbrygga. Sådana bryggor har funnits i alla byar, och i de flesta fall finns de ännu kvar i bättre eller sämre skick. Ångbåtsbryggorna är för oss en påminnelse om livet före färjornas tid.

 

 

 

 

 

 

 

small_qty75-1085742634angbatsbrygga

 

Nu far du tillbaka samma väg, uppför backen vid Regnbågen, och sedan rakt fram tvärs över korsningen. Om du kör sakta nerför backen kan du till höger se Brändös församlingshem, som tidigare varit prästgård. Huset byggdes på 1860-talet när Brändö blev ett eget pastorat. Om du besöker Brändö på våren kan du se församlingshemmets gård förvandlas till ett blått hav - av scilla. Det lilla röda huset närmast vägen var ursprungligen prästgårdens bagarstuga.

 

När du nu fortsätter nerför backen kan du till vänster se gården Backas som förr var Brändös posthemman. Gården ligger vid den gamla postvägen som gick mellan Stockholm och Viborg.

small_qty75-1085144267_backas

Verststolpen nedanför huset visar att det är 23 verst från posthemmanet i Brändö till dito i Kumlinge, och 17 verst till posthemmanet i Vartsala. Framför huset ligger en flat sten. På den stenen placerade de åländska postrotemännen postsäcken, för att sedan låta den avhämtas av den åboländska roten - och tvärtom.

 

När du nu åker vidare mot kyrkan far du längs denna urgamla postväg. Du lämnar nu bilen på kyrkans parkeringsplats och promenerar först ner för den lilla vägen till stranden. Det var härifrån Norrstrand, som postroten for iväg österut över Skiftet mot Vartsala, och det var här som brändöborna tog iland när de ville besöka kyrkan.

 

small_qty75-1085145761norrstrand

Nar du nu går tillbaka, så går du till kyrkan samma väg som generationer brändöbor har gjort.

Brändös kyrka är helgad åt St Jacob, och den är byggd 1893. Om sommaren kan du dagtid gå in och titta. Speciellt anmärkningsvärt är det medeltida altarskåpet.

small_qty75-1085141323_votivskepp

Som sagt, våren är en vacker tid på Brändö. Gullvivorna i kyrkbacken under försommaren kan bara inte beskrivas.

När du känner dig mogen att lämna kyrkan kan du ännu ta dig en tur mot Limslätt. Under senare år har man alltmer ansträngt sig att bevara det öppna landskapet, som fåren hjälper till att hålla öppet.

small_qty75-1085142371_farskock

Många av de gamla stugor som byggdes upp strax efter 1808-09 års krig finns fortfarande kvar och är en prydnad för sina respektive byar.

Innan du lämnar Brändö och från korsningen vid Regnbågen far vidare söderut mot Torsholma, skall du titta på soluret. Soluret, som en nitisk präst, Brändös första kyrkoherde faktiskt, Alfred Brynolf Roos, högg in i berget för att vara säker på att hans församlingsbor skulle komma i tid till gudstjänsten. Soluret finns nästan mittemot infarten till församlingshemmet.

 

Det är nu dags att fortsätta färden söderut. Du passerar den gamla skolan som nu är föreningslokal. Småningom kommer du till en bro. Nu närmar du dig Brändö kommuns simstrand, Korsklobbsrevet. Hur skulle det vara med dett dopp?

Om en stund kör du förbi Brändös minsta by, Baggholma, och fortsätter sedan söderut.

Torsholma

När du närmar dig Torsholma så här norr-ifrån har du det gamla bysamhället rakt framför dig.


small_qty75-1085742992torsholma

På andra sidan åkern står en väderkvarn. Du har sett någon enstaka kvarn på din resa hittills. Under självhushållningens tid hade så gott som varje gård i socknen sin egen kvarn. Tyvärr har bara ett fårtal av kvarnarna underhållits och bevarats.

 

 

Du kör vidare mot byn. Till vänster ser man en gård ingärdad av en kätting. Torsholma är sedan gammalt en redar- och sjöfartsby. Kättingen du ser påminner oss om det.

small_qty75-1085744760katting

Du åker nu vidare längs kättingen och viker sedan till vänster i korsningen, där en stor sten ligger och hindrar trafiken. Du far vidare förbi Milan, kommunens daghem som huserar i Torsholmas gamla folkskola. Du kan lämna bilen på parkeringsplatsen vid föreningslokalen Torsborg. Ta dig nu en promenad ner mot en av Torsholmas byhamnar. När du står uppe i backen kan du på andra sidan viken se resterna av galeasen Tamara.

Vill du ha utsikt över havet ? sök dig då till Torsholma hemvärnstorn. Stigen, utmärkt med skyltar med tornsymbol, till tornet som ligger på en av Torsholmas sydliga uddar börjar vid Torsborg d.v.s. ungdomslokalen som finns efter dagiset Milan sydost i byn. Tornet har uppförts med Leader medel och blev klart till sommaren 2013. Tornet är en replika av motsvarande torn som uppfördes under senast krig som utkiksplats för annalkande bombflyg med Åbo som destination (i första hand). Planen använde Skiftet (fjärden mellan Åbolands och Ålands skärgårdar) som riktmärke. Stigen till tornet är ca 1,5 km och tornet beläget uppe på ett berg. Tag picknick korgen med och upplev Skärgården idag spetsad med en del av närhistorien.

 

När du återvänder mot byn kan du hejda dig i korsningen ( den med stenen) och blicka mot vänster. Där ser du några gamla ekar. De har tronat här både länge och väl och iakttagit generationer av torsholmabor. Det sägs att ekarna planterades när man återvände hem efter stora ofreden för nästan 300 år sedan.

small_qty75-1086628747ekar

Du vänder nu tillbaka norrut, bort från den gamla byn. På andra sidan åkern vänder du till vänster längs den nybyggda vägen. Du färdas igen en gång över vägbankar till det nya färjfästet i Lilla Hummeholm. Härifrån fortsätter din färd med den lilla färjan m/s Spoven till Asterholma. Färjan tar först iland i Lappo, men nu nöjer du dig med att beundra Lappo från sjön, för du fortsätter med Ejdern till Asterholma.

Asterholma

Asterholma är en av kommunens allra minsta byar. När man kört ett avsnitt passerar man en gammal galeas som numera tjänar som vågbrytare.

 

Här kan man igen se att några av de gamla husen är mycket välbevarade. Traditionellt byggdes husen gemongående i samma stil alla byar. Senare har dock många hus byggts till och renoverats så att de förlorat sitt ursprungliga utseende.

small_qty75-1085656378asterholmahus

 

När du njutit av friden och lugnet och naturen i Asterholma, kör du ombord på Ejdern och far tillbaka till Lappo.

Lappo

Stig för all del ur bilen och se dig omkring medan Spoven stretar på. Du är inte den enda som låtit sig bedåras av hamnmiljön i Lappo. Safa = Finlands Arkitektförbund delade år 1984 bl.a. till Lappo Ungdomsförening ut ett pris för planeringen och byggandet av skötbåtsmuséet.

small_qty75-1085659076lappohamn

När du kommit iland i Lappo skall du parkera din bil och ta en promenad längs stranden, längs båthusen, längs gästhamnen, längs restaurangen, fram till Skärgårdsmuséet och smedjan längst bort. I muséet kan du få en guidad rundvandring. Öppethållningstider m.m. se https://www.lappo.ax/skargardsmuseet. small_qty75-1085746574smedjan

När du lämnar hamnen far du söderut mot byn. Du viker till höger i en korsning mitt i den gamla byn. Till vänster har du nu Lappos gamla skola, som nu är ombyggt till pensionat. Om du sedan följer vägen kommer du småningom till biblioteket och den nuvarande skolbyggnaden. Från vägen ser du upprustad väderkvarn.

Vänd tillbaka mot byn och hamnen. Före hamnen vänder du till höger och kör längs en ny väg söderut, Till vänster kan du ett stycke från vägen se föreningslokalen Klockkulla. Huset är ursprungligen ritat av Lars Sonck.

 

Lappo är den sista byn i den här presentationen. Visst kan du nu fortsätta färden med m/s Alfågeln till Kumlinge och till fasta Åland, men nog tror jag att du väljer att fira din semester i Brändö. Välj din favoritby och sök en uthyrningsstuga! Du kommer inte att ångra dig.

Åsa Lundberg