brandologo2
brandologo2

KONTAKTUPPGIFTER m.m.

Obs! kansliet i Åva har inga särskilda öppethållningstider. För att säkert få träffa någon av tjänstemännen så bör man kontakta resp. tjänsteman i förväg och komma överens om klockslag för möte.

I regel finns det dock alltid någon på plats mellan kl.8 och 16 vardagar (oftast tidigare och framförallt senare).


Turism:


TELEFONBOK med de flesta invånarnas telefonnummer hittar du i webbversionen av Brändö info. Listan utkommer ca var tredje nummer i den tryckta versionen.

Hälso se Hälsovården

 

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Kommunkansliet
AX-22940 Åva

När kommundirektören är ledig (semester; ej veckoslut ): Om kontakt behövs i akuta frågor så kontaktas styrelsens ordförande Tommy Öström tel. +358 45 752 950 77 eller ( i andra hand) KD på+358(0)50 54 67 431

   

Kommundirektör Egil Mattsson
föredragande/sekr. Kst., sekr. Kfge, arbetarskyddschef, föredragande för Närings- och utvecklingsnämnden, sekr. för trafikarbetsgruppen, Hållarbetsarbetsgruppen m.m.

+358 (0)18 56500
+358 (0) 50 54 67 431

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  på plats i regel från kl.9.00 - 17.00, övriga tider nåbar på mobiltelefon. 

Kontakta när som helst om du har tankar på att flytta till Brändö

om brådskande kontakta kst.ordf. Tommy Öström, tel. 045 7529 5077

Ekonomichef Susanne Öström, +358 (0)18 56502..i regel på plats måndag - torsdag kl.8 -16.

 

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,

 

Bokförare: Sonja Bäcksbacka, tel.+358 (0)18 56502, måndag-torsdag.


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

 
Socialkansliet

Äldreomsorgschef Niklas Feiring (som också arbetar för Kumlinge kommun/äldreomsorgen och Kommunernas Socialtjänst diverse).
 
AX-22940 Åva
tel.+358 (0)18 56503
fax.+358 (0)18 56504 OBS Faxen i allmänna utrymmen, d.v.s. om du skickar konfidentiella handlingar så kolla att de tas emot!
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Telefontiderna är enligt följande:
Tisdag            kl.9.30-11.00
Torsdag          kl.9.30-11.00
 

  

 
 
Äldreomsorgen
 
Föreståndare Malin Holmström-Sandberg
 
Solkulla servicehus 
AX-22920 Brändö
tel.+358 (0)18 56225/56103
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

SKOLFÖRVALTNINGEN

Skolkansliet

Utbildningschef Julia Grünewald, tel. 018-56700, Obs! utbildningschefen arbetar 55% och är nåbar på kansliet måndag, onsdag och torsdag på förmiddagen. Utöver skolan, eftis m.m. även barnomsorgen.

AX-22940 Åva
tel.+358 (0)405208737


utbildningschef(at)brando.ax

 

Brändö grundskola

Föreståndare Malena Strandvall

AX-22920 Brändö
tel.+358 (0)18 56179
tel./fax.+358 (0)18 56109
brandoskola(at)brando.ax

 

Barnomsorgen

Föreståndare Katarina Juthman
 
Daghemmet Milan
AX-22910 Torsholma
tel.+358 (0)18 56165
milan(at)brando.ax
 
 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Byggnadskansliet
AX-22940 Åva

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Bo Qvarnström; avfallshantering, kommunalvägar (ej landskapets), byggnadsinspektion, fastigheter m.m.
tel.+358 (0)18 56501/(0)400 590501,
fax.+358 (0)18 56504

 

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Fastighetsskötare Billy Sandberg (stationerad på Brändö skola)
tel.+358 (0)400 799501

 

 

BIBLIOTEKS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Brändö huvudbibliotek
AX-22920 Brändö

Öppethållningstider; mån 13-15 och 18.30-20.30, tisdag 09-13,
tors 09-13, 18.30-20.30

Bibliotekarie Åsa Lundberg
tel./fax.+358 (0)18 56216, 0400 526777


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lappo filialbibliotek (bibliotekarie Åsa Lundberg)
AX-22840 Lappo
Öppethållningstider: Se bibliotekets hemsida                         tel.+358 (0)18 56611

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

LANTBRUKSSEKRETERARE

Kommunen köper tjänsterna av Jomala kommun....se Jomala kommun, lantbrukssekreterare m.m.

 

RÄDDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

Räddningsförvaltningen/ Kommunkansliet
AX-22940 Åva

Räddningschef Karl Nordlund (stationerad i Mariehamn)
tel.+358 (0)18 531480, (0)457 3135481
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN, kontakta bildningschef Grünewald (inkl. Brändö hallen)
NÄRINGSFÖRVALTNINGEN, kontakta kommundirektör Mattsson

 

BRAND, SJÖNÖD

Brand:  ring 112 som kopplar vidare till det lokala brandförsvaret d.v.s. Brändö FBK som har brandbil inkl. utrustning, personal (bilen finns i brandgaraget i Brändö by). FBK hjälper också till vid trafikolyckor, eftersökning m.m. Dygnet runt jour.

Sjönöd: ring 112 eller direkt lokalt +358 18 32 043 d.v.s. till Ålands sjöräddningssällskap som har båt stationerad inkl utrustning, personal i Brändö (båten Lady finns i båthuset mittemot hotell/restaurang Gullvivan). Ombord på båten finns det bl.a. en defibrillator. Dygnet runt jour.

 

 

Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Brändö kommuns webbplats.

Brändö kommun strävar efter att www.brando.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Brändö kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.

Alternativa sätt att få information
För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.brando.ax erbjuder vi därför alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-56 500 eller genom att med epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.beställa information som textfil.

Kontakta tillsynsmyndigheten
Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.brando.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät