brandologo2
brandologo2

UTKOMSTSTÖD

(nivån gäller fr.o.m. 1.2.2013 tillsvidare)

Utkomststödet är den form av lagstadgad service som ges i sista hand.
Rätt till utkomststöd har person/familj om andra inkomster/tillgångar saknas eller ej räcker till för att garantera ett skäligt uppehälle.

GRUNDDEL   STÖD/MÅNAD   STÖD/DAG
Ensamstående/ensamförsörjare   495,25 €   16,51 €
Andra som fyllt 17 år (äkta makar/sambor)   420,96 €   14,03 €
Person som fyllt 17 år och bor hos en förälder   361,53 €   12,05 €
Barn i åldern 10-16 år   346,68 €   11,56 €
Barn under 10 år   326,86 €   10,90 €


I grunddelen ingår:
kost, kläder
smärre hälsovårdsutgifter,
personlig hygien,
dagstidning,
TV-licens, telefon
samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Andra utgifter som beaktas i normberäkningarna är:
Boendekostnader som hyra, bolagsvederlag,
värmekostnader, räntor på bostadslån(enligt bostadsbidragsnormerna).
Hem- och brandförsäkring,
fastighetsskatt, större hälsovårdsutgifter m.m.


NÄR ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD GÖRS BÖR ALLA INKOMSTER OCH UTGIFTER VERIFIERAS MED KVITTON ELLER ANDRA INTYG.


Tips! Ålands rättshjälpsbyrå upprätthåller lagstadgad avgiftsfri ekonomi- och skuldrådgivning för privatpersoner.