brandologo2
brandologo2

NÄRSTÅENDEVÅRD


Stöd för närståendevård

Stödet kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en person i hemmet. Stödet är skattepliktig inkomst för vårdaren.  Stödet är för äldre, handikappade och långtidssjuka.

I Brändö betalas stöd enligt följande fr.o.m 1.1.2018:

Ordinarie månadsarvode

Klass I             428,72 €/månad                                                                               
Klass II            616,41 €/månad                                                                             
Klass III           857,67 €/månad

Arvode för avlösarse        Under 5 timmar      Fem timmar och över

Klass I                               5,30 €/timme        33,15 €/dygn                                                                       
Klass II                              7,96 €/timme        59,67 €/dygn                               
Klass III                            10,61€/timme        74,26 €/dygn

 

 

Här kan du läsa enligt vilka principer vårdklassen fastställs.

                                                                           

Vårdaren ingår avtal med socialnämnden och en vård- och serviceplan uppgörs. Vårdaren har rätt till fem lediga dagar per månad. 

Brändö kommun tecknar försäkring för olycksfall i arbete för samtliga närståendevårdare. Avtalet är inte jämförbart med ett arbetsavtal.

För den service som kommunen erbjuder den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade lediga tid får högst 11,40 €/dygn debiteras.