brandologo2
brandologo2

MISSBRUKARVÅRD

Beroendemottagning

Brändö kommun köper missbrukarvårdstjänster av Mariehamns stad.

Missbrukarvården är:
- avgiftsfri
- konfidentiell
- frivillig

Verksamhet är uppdelad i tre områden; A-kliniken, Stödboende- och sysselsättningsenheten samt Ungdomsenheten.

Tfn 018-531720

Här får du mera information:

Mariehamns stads beroendemottagning

 

Pixnekliniken

Brändö kommun är avtalspart i samarbete där Malax kommun står som värdkommun för svenskspråkig missbrukarvård.

Pixnekliniken ordnar 4-veckors kurser på svenska för personer som har problem med alkohol.
Till Pixnekliniken kommer människor med alkoholproblem från hela svenskfinland.

Här får du mera information:

Pixnekliniken

Telefon 040 650 8112

 

Anhöriga

- stöd och information
- svenskspråkig linje
- måndagar och torsdagar kl. 12-18
- konfidentiellt