Skriv ut

 

HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN FRÅN 1.1.2016

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

I hemvårdsstödet ingår:

GRUNDLÄGGANDE HEMVÅRDSSTÖD 500 €

UTÖKAT HEMVÅRDSSTÖD 700 € 

 SYSKONTILLÄGG 100 € 

 HEMVÅRDSSTÖD FÖR SYSKON 100 € 

 TILLÄGGSDEL MAX 350 € 

HEMVÅRDSSTÖD FÖR FLERLINGSFAMILJER 750 €

 UTÖKAT STÖD FÖR FLERINGSFAMILJER 1050 € 

 PARTIELLT STÖD 125 €

 PARTIELLT STÖD FÖR SKOLBARN 125 €

Det partiella stödet betalas inte 

 

 EN FULLSTÄNDIG ANSÖKAN BESTÅR AV:

 

DET LAGSTADGADE HEMVÅRDSSTÖDET: 

MERA UPPLYSNINGAR ges av Julia Grünewald, TEL 56700.

Blankett kan laddas ner här

ANSÖKAN INLÄMNAS TILL SKOLKANSLIET, 22940 ÅVA