brandologo2
brandologo2

HANDIKAPPBIDRAG

Enligt handikappservicelagen kan handikappbidrag beviljas t.ex. för

- personlig hjälpare    
- anskaffning av redskap, maskiner,
och anordningar i hemmet.
- extra kostnader för kläder
- specialkost
- ändringsarbeten i bostaden
- tolktjänst(teckenspråk)