brandologo2
brandologo2

FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

Om man på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan man ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Rättigheten omfattar, förutom arbets- och studieresor, 18 enkelresor per månad. Med färdtjänsten ges man möjlighet att t ex handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner och övriga ärenden som hör till det dagliga livet.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Om man beviljas färdtjänst får man ett så kallat färdtjänstkort och biljetter. Självrisken är 4 euro/enkelresa eller 20 % av resekostnaderna och kommunen betalar resten av kostnaden till taxiföretagaren.

Färdtjänst ansökes från socialkansliet. Till ansökan skall bifogas ett läkarutlåtande. Vid behov kan socialkansliet inhämta utlåtanden från hemservicepersonal eller hemsjukvården.

När man beviljats färdtjänst får man ett färdtjänstkort och färdtjänstkvitton, som används vid resorna.

Obs! För resor som FPA ersätter gäller ej färdtjänstbiljetter som t.ex. resor för läkarbesök, fysioterapi etc.

 

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

Färdtjänst kan enligt prövning beviljas som en hjälp för äldre eller övriga att kunna komma ut och t.ex. handla, uträtta bankärenden eller för att kunna bedriva sociala aktiviteter samt besöka vänner och släkt.

Grund för att beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen kan vara fysisk skada eller långvarig sjukdom, som gör det svårt att anlita kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter, problem att röra sig eller gestalta sin omgivning, nedsatt förmåga att röra sig på egen hand eller av sociala orsaker.

Färdtjänst ansökes från socialkansliet. Till ansökan skall bifogas ett läkarutlåtande. Vid behov kan socialkansliet inhämta utlåtanden från hemservicepersonal eller hemsjukvården.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas i regel för 8 enkelresor/månad.

När man beviljats färdtjänst får man ett färdtjänstkort och färdtjänstkvitton, som används vid resorna. Självriskandelen vid resorna är minst 4 €/enkelresa eller 20 % av resekostnaderna. Kommunen betalar resterande kostnad till taxiföretagaren.

Obs! För resor som FPA ersätter gäller ej färdtjänstbiljetter som t.ex. resor för läkarbesök, fysioterapi etc.