brandologo2
brandologo2

FAMILJERÅDGIVNING

Kommunen har ett köptjänstavtal med Samfundet Folkhälsan på Åland rf. Brändöbor erbjuds därmed sakkunnig hjälp i uppfostrings-, samlevnads- och familjefrågor.

De som söker hjälp kontaktar Folkhälsan och bokar tid via telefon 018 5270 48.

Besöksadress
Folkhälsans hus, Styrmansgatan 10 (ingång från gården)

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt medling i familjefrågor är en lagstadgad verksamhet för kommunen (socialvårdslagen och äktenskapslagen).

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar. Familjerådgivningens uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn/unga, stödja föräldrarna i föräldraskapet samt parrelationen. Till familjerådgivningen kan du komma individuellt, som par, familj eller tillsammans med familjens barn/ungdom. Enligt behov också individuella träffar för barn/unga. Tillsammans kommer man överens om målsättning utgående från familjens behov. Besökstiden är 60 eller 90 minuter (individuellt-, par- eller familjebesök). Arbetet bygger på förtroende och frivillighet. Tystnadsplikt.

Besöken är avgiftsfria för brändöbor och bekostas av kommunen.


Du/Ni kan kontakta familjerådgivningen:

• om du behöver stöd i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan barn och vuxna
• när du är bekymrad för barnets beteende, utveckling eller välmående
• om du som nybliven förälder behöver stöd
• då du upplever svårigheter i kommunikationen familjemedlemmar emellan
• vid konflikter i familjen
• om ni överväger separation eller har separerat för att minska de negativa följderna för barnen samt få stöd för det gemensamma föräldraskapet.
• för stöd i relationerna i nyfamiljen med mina barn, dina barn och våra barn
• vid kriser i familjen

Vid behov erbjudes samtal också på andra språk samt möjlighet till tolktjänst via telefon