brandologo2
brandologo2

HÄLSOVÅRD

Hälsovården i Brändö kommun är en del av Ålands hälso- och sjukvård(ÅHS) som sorterar under Ålands landskapsregering (ÅLR) Till skillnad från finska fastlandet är inte kommunen huvudman för hälsovården dvs primärvården.

Brändö Hälso- och sjukvårdsmottagning finns rent fysiskt i Brändö by och i samma byggnad som åldringsvården dvs i Solkulla. Ordinarie hälsovårdare i kommunen är Lena Fransman och Alexander Båsk-Hellström.

För närmare information om ÅHS.

 

Vid akuta, allvarliga sjukdomsfall och olyckor ring alltid via alarm
centralen 112 oberoende av tid på dygnet.
Då vinner man tid för den nödställde. Hälsovårdaren larmas därifrån.
Icke akuta ärenden handläggs som tidigare via hälsovårdaren.
Telefonnumror:
Till mottagningen 56115 och mobilen/jourtelefonen 040 8461313.
Alarmcentralen 112. ÅHS akuten 535270
Vi är på jobb må -torsd. kl. 8 -16, fredagar 8 -14.
Därefter beredskap till kl 24.Veckoslut och helgdagar beredskap kl 8 -24
Telefontid alla vardagar kl. 10 -11. Vänligen respektera tiderna.
Tänk på att mobilen är en jourtelefon, när ärendet inte kan vänta.
 
Fiskare !!!

Hej alla fiskare! Om ni får en metkrok i er- var snäll och KLIPP INTE AV DEN utan låt den sitta kvar; den blir annars bara svårare att ta bort!

Brändö hälsovårdare.

 


/  Lena och Alexander

 

BRÄNDÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING I ÅHS REGI

Sköter "allt och alla" från "vaggan till graven" i fråga om hälso- och sjukvård och satsar på:

* lätt tillgänglighet
* smidighet
* flexibilitet

Var och en bör observera att allt inte kan skötas i kommunen. För mer specialiserad vård och åtgärder m.m. hänskjuts patienten till moder organisationen dvs ÅHS i Mariehamn.

Lite mera detaljerat består mao verksamheten i Brändö av bl.a. följande:

* akut sjukvård (akut sjukdom eller olycksfall). Kontakta alltid i första hand 112 d.v.s. alarmcentralen i Mariehamn. Närmare uppgifter om alarmkedjan m.m. se länk. På plats i Brändö finns dygnet runt hälsovårdare/sjukskötare samt brandkåren/Brändö FBK och första hjälp grupp (i mån av möjlighet). Vid behov transport med helikopter (stationerad i Mariehamn /Åbo).
* sjukvårdsmottagning
* hemsjukvård
* vård i livets sluskede
* mödrarådgivning
* barnrådgivning
* skolhälsovård
* läkarmottagning

Personalen vid Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning består av:

* två heltids hälsovårdare
* läkare ett par dagar i månaden

LÄKAREN besöker kommunen en lång dag ca var 3:dje vecka. Under veckorna jobbar alltid någon av oss måndag till torsdag klockan 8-16 och fredag 8-14.15. Den som vill besöka rådgivningen i Brändö by bör för att vara säker på att vi är på plats så boka tid i förväg.

Våra telefontider är vardagar kl.9-11 och då telefon 56115. Vid akuta fall går det också att ringa 040 846 1313 fram till midnatt. Midnatt till kl.08.00 och veckoslut alltid via 112 d.v.s. alarmcentralen i Mariehamn.


DEFIBRILLATOR portabel finns att hämta vid akut behov från Solkulla (äldreomsorgen i Brändö by, den långa gula byggnaden mittemot Hemgården på väg mot kyrkan). Fråga personalen som finns på plats dygnet runt (vardag dagtid förstås i första hand via rådgivningen), tel. 56225. Defibrillatorn används vid hjärtstopp och kan i princip användas av vem som helst (torde vara s.k. "idiot" säker).                                                                                       

Ytterligare finns det defibrillatorer (hjärtstartare..kommunens satsning HJÄRTSÄKER  KOMMUN 2019);                                                                                                                                                                                                                 Brändö Lax (fiskodlingen vid Åva bro..nästan alltid någon på plats)  Hotell-Restaurang Gullvivan, Nötören , tel.56350 , Sjöräddningen, i båten stationerad Nötören (ganska mittemot rest. Gullvivan) ,samt följande nåbara dygnet runt d.v.s. i samtliga byar i kommunen

Hälsningar

Lena Fransman, Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning, 22920 Brändö.

MEDICINSKÅP (för icke receptbelagda mediciner) finns hos Brändö Ahl. (butiken) i Brändö by.

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät