brandologo2
brandologo2

HÄLSOVÅRD

 

Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning

Hälsovården i Brändö sköts av Ålands hälso- och sjukvård ÅHS. Mottagningen finns i Brändöby intill servicehuset Solkulla. Personalen på mottagningen består av hälsovårdare och läkare.

 

Öppettider

Måndag - torsdag 8-16

Fredag samt dag före helg 8-14

Beredskap alla dagar kl. 8-24. Efter midnatt kan hälsovårdaren v.b. kontaktas via alarmcentralen.

 

Kontakt

Telefon 040 846 1313.

 

Vi använder telefonsvararsystemet Tele-Q, tack vare detta behöver du inte passa någon telefontid eller vänta i telefonkö utan du lämnar ditt telefonnummer när du ringer till oss och så ringer vi upp dig vid ett senare tillfälle. Svararen har tre alternativ:

1. Tidsbokning och övriga ärenden

2. Avbokning

3. Brådskande ärenden

Vid alternativ 1 får du en tid på vardagar när vi kontaktar dig, om tiden inte passar kan du välja att få en senare tid. Avbokning kan läsas in som röstmeddelande. Vid alternativ 3 brådskande ärenden kopplas du fram direkt.

Ibland händer det att vi är ute på akuta uppdrag och då har vi inte alltid möjlighet att ringa upp på angiven tid. I sådana fall ringer vi upp så fort vi har möjlighet igen.

Ring alltid det allmänna nödnumret 112 vid olyckor eller akuta sjukdomsfall. Detta sparar tid för den nödställde. Alarmcentralen avgör vårdbehovet och hälsovårdaren kan sedan kontaktas därifrån.

 

Så kan vi hjälpa dig

Vi sköter patienter i alla åldrar och vår verksamhet består av:

Ÿ  sjukvårdsmottagning

Ÿ  hemsjukvård

Ÿ  vård i livets slutskede

Ÿ  läkarmottagning

Ÿ  mödrarådgivning

Ÿ  barnrådgivning

Ÿ  skolhälsovård

Ÿ  blodprovstagning

Ÿ  vaccinationer

 

Vi tar även hand om akuta sjukdomsfall och ger första hjälpen i den mån vi har möjlighet i samarbete med Alarmcentralen, fältchefen, Brändö FBK och första insatsgruppen samt akuten på ÅHS. Sjuktransporter sköts i första hand med ÅHS ambulanshelikopter.

 

Läkare finns på plats en gång i månaden. Läkartiderna är främst avsedda för barn, skolelever, åldringar och hemsjukvårdspatienter.

 

Alla besök till hälsovårdare eller läkare sker enligt tidsbokning.

 

För ytterligare information besök ÅHS hemsida www.ahs.ax