brandologo2
brandologo2

Höstens stipendier och bidrag

 

Projektbidrag

Fysiska eller juridiska personer eller föreningar som planerar att genomföra ett kulturprojekt, ett projekt som riktar sig till ungdomar eller ett projekt inriktat på att förbättra utbudet av idrottsaktiviteter i Brändö kommun kan ansöka om projektbidrag. Till denna ansökan bör fogas projektplan och budget.

Jubileumsfonden

Fondens ändamål är att i första hand stöda kultur och i andra hand utbildning (vuxenstuderande som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman uppgår till ca 1000 €. Stipendiet söks skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.

Hemortsstipendium

För läsåret 2021 – 2022. Stipendiet riktar sig till studerande som är 29 år eller yngre. Stipendiets storlek är 150 € per studerande. Stipendium kan endast beviljas studerande som hade Brändö kommun som hemort per 31.12.2020. Övriga kriterier som bör uppfyllas är: att studeranden får inte fylla 30 år under år 2021, att studeranden bör ha slutfört sina studier på andra stadiet (d.v.s. stipendium erhålls inte för t.ex gymnasie – eller yrkesskolutbildning),

Att studeranden är inskriven i antingen yrkeshögskola, högskola eller universitet och att det är frågan om heltidsstudier. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som kan fås antingen från kommunkansliet eller internet. Ansökan riktas till Brändö kommun, Kommunkansliet, 22940 Åva. Understöden är avsedda för personer som är skrivna i Brändö kommun. Ansökningarna bör vara kommunen tillhanda senast 30.9.2021. Frågor besvaras av Åsa Lundberg, asa.lundberg(at)brando.axDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den." target="_blank">, tfn 0400 526 777 eller Julia Grünewald, utbildningschef(at)brando.ax, tfn 040 520 8737. 

 

Blankett för bidrag 2021

Blankett för hemortsstipendier

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät