brandologo2
brandologo2

Dags att söka bidrag senast 23.9.2022

Projektbidrag:

Fysiska eller juridiska personer eller föreningar som planerar genomföra ett kulturprojekt, ett projekt som riktar sig till ungdomar eller ett projekt inriktat på att förbättra utbudet av idrottsaktiviteter i Brändö kommun kan ansöka om projektbidrag. Till denna ansökan bör fogas projektplan och budget.

Jubileumsfonden:

Fondens ändamål är att i första hand stöda kultur och i andra hand utbildning (vuxenstuderanden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman uppgår till ca 1000€. Stipendiet söks skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.

Hemortsstipendium:

för läsåret 2022 – 2023. Stipendiet riktar sig till studeranden som är 29 år eller yngre. Stipendiets storlek är 150 € per studerande. Stipendium kan endast beviljas studerande som har Brändö kommun som hemort per 31.12.2021. Övriga kriterier som bör fyllas är: att studerande inte fyllt 30 år under 2022, har slutfört studier på andra stadiet, är inskriven i antingen yrkeshögskola, högskola eller universitet och att det är frågan om heltidsstudier. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som fås här nedan.

Ansökan riktas till Brändö kommun, kommunkansliet, 22940 Åva. Frågor besvaras av Åsa Lundberg: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn 0400 526777, eller Julia Grünewald: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn 040 520 8737

 

Blankett för bidrag 2022

Blankett för hemortsstipendium 2022