brandologo2
brandologo2

BARNOMSORG

Kontaktperson: Barnomsorgsledare Katarina Juthman, tfn 018-56165
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

BROSCHYR OM DAGISET

Här hittar du vår broschyr om dagiset Milan.

 


BARNOMSORGSTAXA

Barnomsorgstaxor fr.o.m. 1.1.2019


AVGIFTSRÄKNARE

Avgiftsräknaren för att uppskatta barnomsorgsavgift.

Dagisavgiftskalkylator fr.o.m. 1.1.2019

 

FÖRÄLDRARNAS ÅSIKT OM DAGVÅRDEN

Enkät om dagvården i Brändö 2016 gav bra betyg! Kolla in närmare.

SÄKERHETSPLAN

Säkerhetsplan för daghemmet Milan.

 


AKTUELL INFORMION

Milan-info är daghemmet Milans informationsblad. Vi publicerar det varannan vecka. Föra att läsa Milan-info behöver du ha Adobe reader installerad. Du kan ladda ner den här..

Milan-info 05.01.2021

Milan-info 10.12.2020

Milan-info 26.11.2020

Milan-info 17.11.2020

Milan-info 02.11.2020

Milan-info 15.10.2020

Milan-info 06.10.202010.12.2020

 

Milan-info 14.09.2020

Milan-info 04.09.2020

Milan-info 20.08.2020

Milan-info 29.05.2020

Milan-info 15.05.2020

Milan-info 02.05.2020

Milan-info 17.04.2020

Milan-info 03.04.2020

Milan-info 27.03.2020

Milan-info 02.03.2020

Milan-info 19.02.2020

Milan-info 04.02.2020

Milan-info 21.01.2020

Milan-info 07.01.2020

 

 

 

 

HEMVÅRDSTÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET

 

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

 

 • stöd för vård av barn i hemmet

 • av kommunen ordnad eller bekostnad barnomsorg

 

Det lagstadgade hemvårdsstödet söks på särskild blankett som fås från socialkansliet i kommunen (ej den som fås från Folkpensionsanstalten).

 

Hemvårdsstödet:

 • beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldrapenningen upphör

 • utbetalas i början av månaden

 • betalas retroaktivt för högst sex månader

 • beviljas inte för kortare tid än en månad

 • är skattepliktig inkomst

 • erläggs av hemkommunen

Stöd för vård av barn i hemmet består av:

 

Grunddel 388,51 €

Syskonförhöjning 77,70 €

Tilläggsdel max. 271,96 €

Partiellt stöd 97,13 €

 

 

GRUNDDEL

 

 • familjen får stödet bara för ett barn under tre år

 • barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg

 • utbetalas även om ingendera av föräldrarna vårdar barnet i hemmet

 • betalningen upphör om familjen får ny moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning

 

 

SYSKONFÖRHÖJNING

 

 • beviljas om man har ett barn som får grunddel

 • betalas för syskon under sju år som inte erhåller av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg

 • betalas även för barn som fyllt tre år men inte sju år och som åtnjuter kommunal barnomsorg högst fem timmar i dygnet

 • kan fortsätta även om familjen beviljas ny moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning

 

 

TILLÄGGSDEL

 

 • beviljas för högst ett år i taget, kan förnyas genom att lämna nya intyg över familjens inkomster

 • beviljas familj som erhåller grunddel

 • maximibeloppet 271,96 € utbetalas åt familj vars bruttomånads-inkomster är under 776,36 €, del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomster är under 2424,60 € kan fortsätta även om familjen beviljas ny moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

 

 

PARTIELLT STÖD

 

 • betalas endast till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och pga vård av barn under tre år har en arbetstid på högst 30 timmar/vecka

 • vårdnadshavaren ska vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid

 • betalas inte om familjen erhåller grunddel, har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, åt studerande vårdnadshavare eller åt vårdnadshavare som förkortar sin arbetstid som privat företagare

 

 

OBS!

 

Mottagare av hemvårdsstöd är enligt Landskapslagen nr 50/1985 § 8 skyldig att meddela kommunen de förändringar som skett i förutsättningarna för att erhålla stödet.

De vanligaste förändringarna som leder till återkrav av för mycket utbetalt stöd om ändringarna ej meddelas kommunen är att familjens totala inkomster ökar, sökanden börjar jobba och har tilläggsdel som påverkas av inkomsten, börjar ny moderskapsledighet, flyttar till en annan kommun eller erhåller kommunal barnomsorg.

 

 

VILKA PAPPER BEHÖVS?

 

 1. Kommunens ansökningsblankett

 2. FPA:s intyg över att föräldrapenningen upphört

 3. Intyg över alla beskattningsbara inkomster om tilläggsdel söks. Vid oregelbundet arbete 12 månader, annars sex månader.

 4. Giltigt skattekort

 

Socialsekreteraren, tfn 56503, ger närmare information samt tar emot ansökningar.