brandologo2
brandologo2

HEMSERVICE

Hemservice kan beviljas person som behöver hjälp och omvårdnad i hemmet. Hemservicen är behovsprövad och servicens omfattning bedöms utgående från det individuella behovet.

I hemservicen kan ingå bl.a. måltider, omvårdnad, hygien, bad/dusch, toalettbesök, på/avklädning, klädvård, bäddning, inköp/ärenden, sysselsättning/sociala kontakter, följeslagare, vård av hemmet och lättare städning.

Hemservicen ges åt boende i Brändö både i hemmen och ute i byarna och på servicehuset. Nattetid gas hemservice endast för boende på sevicehuset och intilliggande pensionärsbostäder.

Enligt lag- och förordning angående klientavgifter(FFS 734/92 och FFS 912/92) inom social och hälsovården skall en skälig avgift uppbäras för fortgående och regelbunden hemservice. Avgiften bestäms enligt klientens betalningsförmåga. Se avgifter

 

Obs! för tillfället finns det flere rum/lägenheter lediga/tomma inom kommunens äldreomsorg d.v.s. på Solkulla/ i Hemgården. Kontakta i första hand socialsekreterare Niklas Feiring tel.56503.