brandologo2
brandologo2

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorgsförvaltning

Äldreomsorgschef Niklas Feiring

Telefon: 018-56503

Mejl: aldreomsorgschef[at]brando.ax

Post och besöksadress:

Brändö kommun

Äldreomsorgskansliet

Nottholmsvägen 71 A

AX-22940 ÅVA

 

Kom överens på besök på förhand.

 

Föreståndare Malin Sandberg

Telefon: 018-56225

Mejl: solkulla[at]brando.ax

Post och besöksadress:

Solkulla servicehus

Norrstrandsvägen 4 A

AX-22920 BRÄNDÖ

 

 

 

Orosanmälan

Du kan lämna en orosanmälan om du känner dig orolig för en äldre person som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa och säkerhet.

Syftet med anmälan är att en äldre person ska få hjälp och omsorg också då hon eller han inte själv kan eller kommer sig för att be om hjälp.

Anmälan om oro och en äldre persons behov av omsorg kan lämnas av en privatperson eller av en myndighet. Anställda inom social- och hälsovården är förpliktigade genom 19 § äldrelagen (ÅFS 2020:9) för Åland att göra en anmälan om de noterar missförhållanden hos en äldre person.

Om det är möjligt så diskutera gärna med personen du oroar dig över innan du sänder in en orosanmälan. Det går dock att göra en orosanmälan även om någon diskussion inte är möjlig.

Efter att anmälan mottagits kontaktar äldrevården personen du oroar dig för så att servicebehov kan bedömas. Notera att klienter har självbestämmanderätt och de har därför också rätt att tacka nej till bedömning av servicebehovet. Personalen inom äldreomsorgen har sekretessplikt och kan inte heller berätta vare sig till dig som gjort anmälan eller någon annan person om fortsatta åtgärder.

Blanketten hittar du här.

 

Guide om tjänster för de äldre
I Suomi.fis guide för de äldre finns information om frågor och service som är viktiga för seniorer.
Det finns information om boende, ekonomi, hälsa, psykiskt välbefinnande, de äldres rättigheter samt saker som handlar
om en anhörigs bortgång.
Om du själv är senior, om någon anhörig är en äldre person eller om du i övrigt sköter en seniors ärenden, så ta en titt på guiden här.

 

Väntetider inom äldreomsorgen per 31.3.2022

  • Servicehandledning 1-7 vardagar
  • Stöd för närståendevård 1-2 veckor, vid positivt beslut beviljas dock stödet från ansökningsdag
  • Effektiverat serviceboende 0 mån, ingen kö för tillfället
  • Stödtjänster: matservice, tvättservice, badservice: 1 vardag, vid akut  behov kan tjänsten ordnas snabbare