brandologo2
brandologo2

MEDBORGARINSTITUTET (MEDIS)

Medborgarinstitutet ordnar kursverksamhet i Brändö kommun. Verksamheten riktar sig främst till vuxna kommuninvånare. Institutet har en kontaktperson som efter inkomna önskemål försöker ordna intressanta kurser.

För program och kurser se Brändö info eller Medis Kurskatalog

Kontaktuppgifter: Linda Karlström tel.018-56147

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät