brandologo2
brandologo2

PROTOKOLL & KALLELSER m.m.

Brändö kommuns Kfge, Kst. och nämndprotokoll (biblioteks- och kulturnämnden, byggnadstekniskanämnden, närings- och utvecklingsnämnden, skolnämnden och socialnämnden) och kallelser.

Arbetsgrupper och kommittéers protokoll (PM ibland) läggs inte i regel inte ut på hemsidan. Men den som är intresserad får förstås ta del av också dessa handlingar.

Kallelser ca ett halvt år tillbaka

Protokoll max. ca ett år tillbaka i tiden (ref. till: rätten till offentlig information, offentlighets principen , å ena sidan och rätten till privatliv m.m. å andra sidan, rek. av Finlands kommunförbund).  För äldre protokoll kontakta kansliet och i första hand respektive tjänsteman.

Obs ! protokollen duger ej som protokollsutdrag.

Begär justerat protokollsutdrag vid behov i första hand av respektive organs/nämnds tjänsteman i andra hand från kansliet

Bilagor i urval (ryms inte mera än 8 Mb..och många "tyngre" som därför inte ryms med).

I.o.m. GPDR är strävan att ha så få namn som möjligt med i protokollen...d.v.s. där det inte är absolut nödvändigt så bara initialerna...dock alltid med namnen på förtroendevalda och tjänstemännen (i tjänsten, inte som personal). Detta för att i mån av möjlighet uppfylla kraven på GDPR (d.v.s. personuppgifter som kan spåras vidare på nätet). Svårt men ett försök att minska spridning m.m.

Projekt, program, utlåtanden, m.m.så länge som de är aktuella,,,,ex. stadgar, byggnadsordningar, policyn m.m. se separat under resp. område på hemsidan.

Utlåtande om skärgårdstrafiken fr.o.m. 01.01.2022 (trafikarbetsgruppen)...till ÅLR

Utlåtande om skärgårdstrafiken, turlistorna m.m. fr.o.m. 01.01.2021

Protokollet från mellankommunala ombudsstämman i Föglö 27.01.2020 (skärgårdskommunernas gemensamma förslag till representanter i olika organ m.m.).

Havsplan Åland/ÅLR Slutdokument Lokala perspektiv 05.12.2019

Trafikarbetsgruppen förslag m.m. trafik fr.o.m. 01.01.2020., Viggen...Alfågeln, Ejdern.

En studie om vatten och avlopp på Brändö Torsholma (CWC projektet) 25.07.2109

Ekonomidokument som budget och bokslut finns länkade via Ekonomi...

Utlåtande rörande trafiken på Norra linjen fr.o.m. 01.01.2020; utlåtande(text), turlista Viggen

Färskvattenprojektet Circular Water Challenge CWC (från första mötet ..komprimerad rapport...utan bilder..21.11.2018).

Färdplan för ett hållbart Brändö 2018-2040 (Kfge 08.11.2018)

Kommunalt program för främjande av integration (Kfge 08.11.2018)

Förvaltningsstadgan fr.o.m. 01.06.2018 (med ändring 20.06.2018)

Flaggnings- och vimpelpolicy fr.o.m. 01.03.2018

Likabehandlingsplan för Brändö kommuns personal antagen av Kfge 14.12.2017

Renhållningsplan fr.o.m. 01.01.2016 (fastställd av ÅLR).

Byggnadsordning fr.o.m. 01.01.2016

Byggnadsordning fr.o.m. 01.01.2016, karta med zoner

Inflyttningsstrategi november 2012

ÅLANDS KOMMUNALLAG (per jan 2020)

 

KALLELSER:

Bildningsnämnden 31.1.2022

Byggnadstekniska nämnden 02.02.2023

Kommunfullmäktige 26.01.2023

Biblioteks- och kulturnämnden 24.01.2023

Kommunstyrelsen 17.01.2023

Kommunstyrelsen 04.01.2023

Kommunstyrelsen 20.12.2022 INHIBERAT per 19.12.2022, flyttat till 4.1.2023

Byggnadstekniska nämnden 15.12.2022

Kommunfullmäktige 8.12.2022

Kommunstyrelsen 29.11.2022

Byggnadstekniska nämnden 14.11.2022

Kommunfullmäktige 10.11.2022

Kommunstyrelsen 2.11.2022

Stomnätsdirektionen 3.11.2022

Omsorgsnämnden 20.10.2022

Byggnadstekniska nämnden 18.10.2022

Kommunstyrelsen 17.10.2022

Kommunfullmäktige 13.10.2022

Biblioteks- och kulturnämnden 04.10.2022

Bildningsnämnden 6.10.2022

Närings- och utvecklingsnämnden 3.10.2022

Bildningsnämnden 21.9.2022

Kommunstyrelsen 15.9.2022

Kommunfullmäktige 18.8.2022

Kommunstyrelsen 8.8.2022

Kommunfullmäktige 14.6.2022

Kommunfullmäktige 7.6.2022

Kommunstyrelsen 31.5.2022

Bildningsnämnden 23.5.2022

Företagsam Skärgårds årsmöte 24.5.2022

Kommunstyrelsen 27.4.2022

Bildningsnämnden 20.4.2022

Omsorgsnämnden 12.4.2022 korrigerat mötesdatum

Kommunstyrelsen 29.3.2022

Bildningsnämnden 31.03.2022 inhiberad

Biblioteks- och kulturnämnden 21.03.2022

Omsorgsnämnden 3.3.2022

Närings- och utvecklingsnämnden 17.2.2022

Kommunstyrelsen 15.2.2022

Bildningsnämnden 8.2.2022 17.2.2022

Omsorgsnämnden 3.2.2022 Inställt

Kommunfullmäktige 27.1.2022

Kommunstyrelsen 12.1.2022

Kommunfulmäktige 16.12.2021

Bildningsnämnden 9.12.2021

Kommunstyrelsen 29.11.2021

Biblioteks- och kulturnämnden 29.11 2021

Företagsam Skärgård höstmöte 25.11.2021

Kommunfullmäktige 11.11.2021

Kommunstyrelsen 8.11.2021

Omsorgsnämnden 04.11.2021 ändrat mötesdatum

Kommunstyrelsen 29.10.2021

Bildningsnämnden 26.10.2021

Närings- och utvecklingsnämnden 14.10.2021 (budget 2022 i främsta hand).

Biblioteks- och kulturnämnden 27.09.2021

Äldreomsorgsnämnden 23.09.2021

Kommunstyrelsen 15.09.2021

Bildnignsnämnden 13.09.2021

Kommunfullmäktige 09.09.2021

Kommunstyrelsen 1.9.2021

biblioteks- och kulturnämnden 30.08.2021

kommunfullmäktige 01.07.2021

kommunstyrelsen 23.06.2021

Omsorgsnämnden 22.6.2021

kommunstyrelsen 09.06.2021

stomnätsdirektionen 31.05.2021

Kommunstyrelsen 19.05.2021

 Kommunstyrelsen 14.04.2021

Äldrerådet 12.4.2021 

Kommunfullmäktige 08.04.2021

Kommunstyrelsen 31.03.2021

Bildningsnämnden 1.4.2021

Biblioteks- och kulturnämnden 29.03.2021

Närings- och utvecklingsnämnden 18.03.2021 (mötet 04.03.2021 annullerat)

Bildningsnämnden 18.3.2021

Närings- och utvecklingsnämnden 04.03.2021

Omsorgsnämnden 25.2.2021

Kommunstyrelsen 17.02.2021

Bildningsnämnden 8.2.2021

Omsorgsnämnden 26.1.2021

Biblioteks- och kulturnämnden 25.1.2021

Kommunfullmäktige 27.01.2021

Kommunstyrelsen 13.01.2021

Kommunfullmäktige 17.12.2020

Kommunstyrelsen 09.12.2020

Socialnämnden 08.12.2020

 

 

 

 

Kommunfullmäktige

Protokoll - kommundullmäktige 8.12.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 10.11.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 13.10.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 18.8.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 14.6.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 7.6.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 27.1.2022

Protokoll - kommunfullmäktige 16.12.2021

budget 2022 och ekonomiplan 2022-24 finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfullmäktige 11.11.2021

Protokoll - kommunfullmäktige 09.09.2021

Protokoll - kommunfullmäktige 01.07.2021

bilagor i urval:

bokslut 2020, centralköksutredningDetalkplanekarta ändring ...  Planbeskrivning och genomförandebeskrivning ändring

Protokoll - kommunfullmäktige 08.04.2021

Protokoll - kommunfullmäktige 27.01.2021

Protokoll - kommunfullmäktige 17.12.2020

bilagor Kfge 17.12.2020

Protokoll - kommunfullmäktige 12.11.2020

Protokoll - kommunfullmäktige 25.06.2020

bokslut 2019

Protokoll - kommunfullmäktige 30.01.2020

Protokoll - kommunfullmäktige 09.01.2020

Protokoll - kommunfullmäktige 16.12.2019

budget 2020 och ekonomiplan 2021-22 finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfullmäktige 13.11.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 07.10.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 26.06.2019

bokslut/balansbok 2018 finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfulmäktige 29.05.2019

Bilagor i urval Kfge 29.05.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 23.01.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 10.12.2018..budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 finns under Brändö kommun/ekomoni

Protokoll - kommunfullmäktige 08.11.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 15.10.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 20.06.2018 bokslut m.m. finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfullmäktige 11.04.2018

Bilagor protokoll 11.04.2018

 

 

 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 17.1.2023

Kommunstyrelsen 5.1.2023

Kommunstyrelsen 29.11.2022

Kommunstyrelsen 2.11.2022

Kommunstyrelsen 17.10.2022

Kommunstyrelsen 15.9.2022

Kommunstyrelsen 8.8.2022

Kommunstyrelsen 31.5.2022

Kommunstyrelsen 27.4.2022

Kommunstyrelsen 29.3.2022

Kommunstyrelsen 15.2.2022

Kommunstyrelsen 12.1.2022

Kommunstyrelsen 29.11.2021

Kommunstyrelsen 08.11.2021

Kommunstyrelsen 29.10.2021

Kommunstyrelsen 15.09.2021

Kommunstyrelsen 01.09.2021

Kommunstyrelsen 23.06.2021

Kommunstyrelsen 09.06.2021

Kommunstyerlsen 19.05.2021

Bilagor Kst. 19.05.2021

Kommunstyrelsen 14.04.2021

Bilagor Kst. 14.04.2021

Kommunstyrelsen 31.03.2021

Kommunstyrelsen 17.02.2021

Bilagor Kst. 17.02.2021

Protokoll - kommunstyrelsen 13.01.2021

Protokoll - kommunstyrelsen 09.12.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 25.11.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 28.10.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 23.09.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 02.09.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 10.06.2020

Protokoll -kommunstyrelsen 20.05.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 08.04.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 26.02.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 22.01.2020

Protokoll - kommunstyrelsen 09.12.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 04.11.2019

Bilagor i urval - kst.04.11.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 18.09.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 28.08.2019

Bilagor kommunstyrelsen 28.08.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 19.06.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 15.05.2019

Bilagor - kommunstyrelsen 15.05.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 24.04.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 06.03.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 13.02.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 17.01.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 29.11.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 31.10.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 17.09.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 22.08.2018

Bilagor i urval 22.08.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 13.06.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 16.05.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 04.04.2018

 

 

 Biblioteks- och kulturnämnden

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 04.10.2022

Bilagor 04.10.2022

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 21.03.2022

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 29.11.2021

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 27.09.2021

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 30.08.2021

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 29.03.2021

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 25.01.2021

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 19.10.2020

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 08.06.2020

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 27.04.2020

 

 

 

 Byggnadstekniskanämnden

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 15.12.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 14.11.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 18.10.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 11.8.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 8.6.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 30.3.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 17.2.2022

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 20.12.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 18.10.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 31.08.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 15.07.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 03.06.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 07.04.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 01.03.2021

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 10.12.2020

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 22.10.2020

Protokol - byggnadstekniskanämnden 06.07.2020

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 06.05.2020

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 17.03.2020

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 29.01.2020

 

  

Närings- och utvecklingsnämnden

Protokoll - Näringsnämnden 3.10.2022

Protokoll - Näringsnämnden 17.2.2022

Protokoll - Näringsnämnden 14.10.2021

Protokoll - Näringsnämnden 18.03.2021

Protokoll - Näringsnämnden 08.10.2020

Protokoll - Näringsnämnden 20.05.2020

Protokoll - Näringsnämnden 21.04.2020

Protokoll - Näringsnämnden 14.10.2019

Protokoll - Näringsnämnden 17.06.2019

Protokoll - Näringsnämnden 27.03.2019

Protokoll - Näringsnämnden 25.02.2019

Protokoll - Näringsnämnden 29.10.2018

Protokoll - Näringsnämnden 04.10.2018

Protokoll - Näringsnämnden 14.05.2018

 

 

 Bildningsnämnden

Protokoll - bildningsnämnden 6.10.2022

Protokoll - bildningsnämnden 21.9.2022

Protokoll - Bildningsnämnden 23.5.2022

Protokoll - Bildningsnämnden 20.4.2022

Protokoll - bildningsnämnden 17.2.2022

Protokoll - bildningsnämnden 9.12.2021

Protokoll - bildningsnämnden 26.10.2021

Protokoll - bildningsnämnden 13.9.2021

Protokoll - bildningsnämnden 11.5.2021

Protokoll - bildningsnämnden 1.4.2021

Protokoll - bildningsnämnden 18.3.2021

Protokoll - bildningsnämnden 8.2.2021

Protokoll - skolnämnden 02.12.2020

Protokoll - skolnämnden 20.10.2020

 

Omsorgsnämnden 1.1.2021-

Protokoll - omsorgsnämnden 20.10.2022

Protokoll - omsorgsnämnden 03.03.2022

Protokoll - omsorgsnämnden 23.09.2021

Protokoll - omsorgsnämnden 06.04.2021

Protokoll - omsorgsnämnden 25.02.2021

Protokoll - omsorgsnämnden 26.01.2021 

 

Socialnämnd -31.12.2020

Protokoll - socialnämnden 08.12.2020

Protokoll - socialnämnden 26.10.2020

Protokoll - socialnämnden 21.09.2020

Protokoll - socialnämnden 11.05.2020

Protokoll - socialnämnden 26.03.2020

Protokoll - socialnämnden 05.03.2020

 

 

 

 

Stomnätsdirektionen

stomnätsdirektionen 19.11.2020

stomnätsdirektionen 20.03.2019

stomnätsdirektionen 19.11.2018

stomnätsdirektionen 18.05.2018

 

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden protokoll 21.10.2019 med valresultat , kommunalvalet 2019

Centralvalnämnden 20.10.2019

Centralvalnämnden 18.10.2019

Centralvalnämndn 09.10.2019