brandologo2
brandologo2

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 2020 - 2023 (i regel)

Kommunens övriga förtroendevalda.

Nämnda förtroendevalda kan kontaktas direkt eller via kommunkansliet dvs. Kommundirektör John Wrede, kommunkansliet i Åva, 22940 Åva, tel. +358 (0)18 56500, (0)49 7463596, fax. (0)18 56504,

REVISORERNA

ORDINARIE  
  PERSONLIG ERSÄTTARE
Martti Ilmonen, ordförande   Aila Nyman
Gunvor Husell, viceordförande   Ritva Karlsson
Andreas Holmgård (BDO Oy Audiator Ab)   BDO Audiator Ab

 

DIREKTIONEN FÖR STOMNÄTET (fibernätets stomnät)

Ordinarie                                                                    Ersättare:

Bengt Ejvald (Brändö), ordf.                                        Jörgen Gustafsson (för Brändö kommun)                                                                                             

Hilding Engblom (Kumlinge), viceordf.                         

Jeanette Holmberg (för Kumlinge kommun)                                                                                            

Emelie Bergendahl (Brändö)                                                                                                                                                                                                                                                                                  REPRESENTANTER OASEN KF.

* Ordinarie: Margaret Lundberg
* Personlig ersättare: Marja Tuomola

REPRESENTANT I KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)


* Ordinarie: Marianne Karlström
* Personlig ersättare: Klas-Göran Englund

REPRESENTANT I ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

ORDINARIE   PERSONLIG ERSÄTTARE
Jörgen Gustafsson   Klas-Göran Englund
Tommy Öström   Marja Tuomola

    

REPRESENTANT I ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND


* Ordinarie: Jörgen Gustafsson, Marja Tuomola


NÄMNDEMAN I ÅLANDS TINGSRÄTT

* Gun Lindman
* Susanne Öström