brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

CONTACT

Municipality of Brändö

Community council

AX-22940 ÅVA

TELEPHONE 

+ 358 18 56500

TELEFAX 

+ 358 18 56504

E-mail

Elektroniska anslagstavlan

 Annons

Taxi-idkare

Se anbudsförfrågan här

Se kommunstyrelsens beslut med kriterierna för upphandlingen här

 

 

 

 Annons brandkår

 

                      Lägenhet 5 i Tallhyddan (radhus), Åva uthyres enligt principen "först till kvarn". 75 m2 fördelade på två sovrum, vardagsrum med kök (diskmaskin ingår) inkl bastu.Finns terrass modell större. Ingår även kallgarage för en personbil inkl. mindre kallförråd. Hyran är from 01.11.2022 .411,75 €/månad hyresgästen står för elektriciteten dvs värme, belysning mm.
Lägenheten är nyrenoverad (ytrenovering dvs nya tapeter och målning av tak, paneler mm). I Åva hamn en knapp kilometer från lägenheten finns möjlighet att hyra skyddad båtplats för båt max ca 6 meter samt låsbart strandförråd på ca 4 m2 (av Åva fiskesamhällighet).
För intresse, frågor kontakta John Wrede tel. 040 746 35 96, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">wrede.john(a)gmail.com

 

    (13.6.2022) Kommunernas socialtjänst förbundsstämma den 10.06.2022

 

Beslut enligt miljöskyddslagen 2) Beslut enligt vattenlagen
Sökande Utskärs Fisk Ab / Dnr 1) ESAVI/15426/2022 2) ESAVI/15927/2022
Beslutsnr
         1) 146/2022 2) 147/2022
Ärende
          1) Verksamhet av försöksnatur angående odling av fisk i havet väster om Enskär, Gustavs

                        2) Vattenlagsenligt tillstånd för konstruktioner vid verksamhet av försöksnatur, Gustavs

 

Kallelse till och dagordning för bolagsstämma för Djurmo Turism AB söndag den 3 juli 2022 kl. 15.00 i vandrarhemmet i Jurmo by.

 

Kungörelse om MKB-program samt framläggande av handlingarna till påseende för allmänheten
NTM-centralen ber Brandö kommun att på deras hemsidor lägga fram bifogad kungörelse gällande MKB-programmet till påseende för allmänheten under tiden 19.5. – 20.6.2022 på det sätt som noggrannare framkommer i kungörelsen. MKB-programmet och därtillhörande övriga dokument har publicerats i sin helhet på hemsidan www.ymparisto.fi/kalankasvatuslaitosKustaviYVA.

 

Sammanställd information om integration, från kommunernas socialtjänst KST

 

 Skärmbild 2022 02 21 094200

Skärmbild 2022 02 21 094227

 

Information angående coronavirus, covid - 19

 

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information från ÅHS

 

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK, in other languages:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges 

 

 

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

 

  

 

          18.1.2022 Utvidgning av verksamheten för odling av fisk i havet söder om Loukeenkari samt tillstånd till inledande av verksamhet och förberedelser, Gustavs

 

 

Protokoll och kallelser m.m

 

Kungörelser