brandologo2
brandologo2

KALLELSER

Här kan ni läsa kallelserna till kommunstyrelsens (Kst:s), kommunfullmätiges (Kfges) och nämndernas möten. Ambitionen är att lägga fram kallelserna när kallelsen skickas ut d.v.s. i regel 4-6 dagar före möte. Obs! endast rubriken. Vill ni veta mera om ärendena får ni kontakta resp. tjänsteman eller någon av de förtroendevalda i resp. organ.

Protokollen torde synas på hemsidan, se PROTOKOLL, ca en-två veckor efter mötesdatumet.

Arbetsgruppers, kommittéers m.m:s kallelser publiceras inte.


Frågor om när följande möte planeras/hålls riktas till respektive organs tjänsteman(föredragande)

Biblioteks- och kulturnämnden 28.03.2019

Kommunstyrelsen 17.01.2019

Närings- och utvecklingsnämnden 11.12.2018

Kommunfullmäktige 15.10.2018

Kommunstyrelsen 16.05.2018

Kommunfullmäktige 11.04.2018

Kommunstyrelsen 04.04.2018

Kommunstyrelsen 14.02.2018

Kommunstyrelsen 24.01.2018

Kommunullmäktige 14.12.2017, budget m.m möte

kommunstyrelsen 13.03.2017

 BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät