brandologo2
brandologo2

KONTAKT

Brändö kommun

Kommunkansliet

AX-22940 ÅVA

Telefon 018 56 500

Telefax 018 56 504

E-POST

EU-val

KUNGÖRELSER

 Lediga tjänster finns på sidan LEDIGA JOBB

Lediga bostäder - lokaler - industrihallar finns på sidan BOSTÄDER
eller kontakt kommunkansliet John Wrede, tel.018-56500

Delgivningar i urval, oftast ufärdade av Lr, finns längst ner på sidan. Handlingarna uppbevaras på kansliet i Åva. Sen också annat som är aktuellt och av allmänt intresse typ planeringen i Brändö by.

KUNGÖRELSE                                                 BRÄNDÖ KOMMUN

Till kommunmedlemmar, grannar, grannkommunerna (andra kommuner) och till Ålands landskapsregering

FRAMLÄGGNING AV FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR BOSTADSOMRÅDET BELLARSHAMN I BRÄNDÖ BY, BRÄNDÖ KOMMUN.

Förslag till ändringar (diverse handlingar) av detaljplanen för Bellarshamn (bostadsområdet som ägs av Brändö kommun) som antagits av kommunstyrelsen 12.04.2017 / § 47 kommer att ställas ut tiden 02.05 – 01.06.2017 på Brändö kommunkansli i Åva, Brändö kommun. Kansliet i regel öppet vardagar mellan kl.8.30 – 17.00 , rekommenderas kontakt förrän besök.

Fredagen 12 maj kommer samråd med presentation, information m.m. att hållas på kommunkansliet i Åva kl.17.00 – 19.30.

Närvarande från kommunen: Planerare Jens Karmert/Atomarkitekter samt John Wrede, kommundirektör.

På Brändö kommuns vägnar

John Wrede, kommundirektör

För närmare information kontakta Wrede tel.56500, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

UPPHANDLINGSFÖRFRÅGAN

Brändö och Kumlinge kommuner upphandlar avfallstransporter med start 1.9.2017. Annonsen publicerad i Hilma 14.4. Sista anbudsdag 19.5.2017.

Sewww.kumlinge.ax/aktuelltför alla relevanta handlingar.

Frågor ställs till Kumlinge kommun och svaren publiceras påwww.kumlinge.ax.

 

KUNGÖRELSE , annons

 

LEDIGANSLÅENDE AV SKOLSKJUTSAR, DAGIS-SKJUTSAR, SERVICETURER OCH KOLLEKTIV- TRAFIK I BRÄNDÖ KOMMUN.

 

Kommunstyrelsen i Brändö kommun begär härmed in anbud för följande:

SKOLSKJUTSAR, DAGISSKJUTSAR, SERVICETURER OCH

KOLLEKTIVTRAFIK.

 

Anbud begärs utgående från nuvarande trafik för kollektivtrafiken, serviceturerna, skolskjutsarna, och dagisskjutsarna och gäller en stor bil/ett trafiktillstånd m.m. fr.o.m. 19.06.2017.

Trafiken gäller en bil(ett trafiktillstånd) d.v.s. ett större fordon (plats för 1+8 vuxna, resp. 1+12 barn under 12 år).

För närmare uppgifter begär in ANBUDSFÖRFRÅGAN m.m. av John Wrede (kontaktuppgifter se nedan).

För uppgifter om trafiken överlag kan Marlene Åberg /Fiskö taxi kontaktas tel.040 022 94 54.

För erhållande av nödvändiga tillstånd m.m. se Ålands landskapsregerings hemsida och vid behov kontakta trafikavdelningen tel. 018-25000.

Anbud bör vara inlämnat till Brändö kommun, 22940 Åva, den 29 maj senast kl.15. Anbudet bör vara märkt ”anbud kollektivtrafiken m.m. fr.o.m. 19.06.2017”.

 

Obs ! sannolikt möjligt att få "staren" uppskjuten med en-två veckor för att skaffa bil, tillstånd m.m.

På Brändö kommuns vägnar

John Wrede, kommundirektör

 

 

KUNGÖRELSE               NY BYGGNADSORDNING

NY BYGGNADSORDNING FÖR BRÄNDÖ KOMMUN , från 1.1.2016

samt KARTA MED ZONINDELNING.

Kommunens viktigaste instrument för hur marken skall bebyggas. Den antagna ordningen bygger på modell ref. till Plan- och bygglagen 2008 men med beaktande av bl.a. tidigare ordning med indelning i två zoner m.m. Några mindre ändringar m.m.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">KD John Wrede tel. 56500, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 På Brändö kommuns vägnar     John Wrede, kommundirektör

Brändö kommuns nya ordinarie fullmäktige (resultatet efter valet 18.10.2015) för perioden

2016 – 2019.

De invalda efter det antal röster de fick i valet (eftersom alla på samma lista så den överst som fick flest röster o.s.v.).

Jonny Karlström

Thomas Sjöman

Pia Lindberg-Lumme

Olof Holmberg

Tiina Thörnroos

Tommy Öström

Margaret Lundberg

Malena Strandvall

Marja Tuomola

Karl-Johan Henriksson

Peter Granberg

 

som ersättare (i ordningsföljd för att kallas till möte ifall ordinarie inte kan delta): Mathias Lindman, Florin Filip, Dan-Ole Åkerberg, Björn Carneholm, Sven Sjöblom och Janica Modig-Eklund.

För Brändö centralnämnd

Barbro Wahlström, ordf.JUBILEUMSFONDEN - ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2016
Fondens ändmål är att i första hande stöda kultur och i andra hand utbildning (då vuxen d.v.s. studeranden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman som delas ut är ca 1000 € och stipendierna i regel i storleksordningen 300 - 500 €. Stipendiet bör sökas skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.

 
HEMORTSTIPENDIUM för läsåret  o.s.v. så länge anslag finns i kommunens budget. ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2016
Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. och fyller 30 år tidigast 1.1.2017) som är skrivna i Brändö kommun (har kommunen som hemort per 31.12.14). Stipendiets storlek är  € per studerande. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet (tel.56500) eller kan avhämtas från nätet (klicka här).
HEMORTSSTIPENDIUM / BLANKETT (22.5 KB)
se ovan Jubileumsfonden


BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE/RAMSHOLM/BAGGHOLMA
med 17 tomter för fast boende PÅ RAMSHOLM I BAGGHOLMA BY.
Så gott som samtliga tomter med sjöutsikt. Området planerat som sjönära attraktivt område med hög standard vad gäller kommunalteknik inklusive fibernät m.m.
PLANEN (kartor, handlingar m.m.) finns
på Brändö kommunkansli/Åva.

Frågor om tomterna (pris/kommunalteknik m.m.) kan ställas till områdets ägare Benny Karlström 0400780188
KARTA ÖVER BYGGNADSPLANEOMRÅDE RAMSHOLM (1.11 MB)

 

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE BELLARSHAMN/BRÄNDÖ Kommunfullmäktige har antagit byggnadsplan för kommunens markområde Bellarshamn i Brändö by (dryga 19 hektar,22 tomter varav 3 sålda). Området färdigställt hösten 2014 med infrastruktur d.v.s. vägar, elektricitet, avlopp, vatten och fiber till tomtgränserna.

Välskyddad småbåtshamn med rum för båtar upp till 18 fot och djupgående minst 1,5 meter. Brygga för 10 båtar för uthyrning.

Tomter på området (22 in alles) finns till salu enligt principen "först till kvarn får först mala". Närmare uppgifter om området av KD Wrede tel. 56500. DETALJPLAN ÖVER MARKOMRÅDET BELLARSHAMN, ILLUSTRATIONSPLAN SAMT PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDESKRIVNING OCH PRIS SAMT UTBJUDANDE.
Frågor om tomterna kan också ställas till Lyyskis fastigheter i Mariehamn, www.lyyski.ax, Tomas Lyyski tel. 0400 48 48 35

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE RAMSÖ SYD och NORD/FISKÖ BY
 med 7 + 6 tomter har omfattats av Kfge 24.09.2013/12.06.2014

Frågor om tomterna(pris m.m.) kan ställas till områdets ägare Kristiina Grahn, via Tom Grahn tel.0500828486

KARTA ÖVER BYGGNADSSPLANEOMRÅDET RAMSÖ
 


FIBERNÄT I BRÄNDÖ - KUMLINGE, HASTIGHET MINST 100 Mb...läs mera på andelslaget Brändö - Kumlnge BKfibers hemsidor.

 

 

 

Delgivningar i urval:

 

 
AKTUELLT INFOBLAD

maj 2017

broschyr bg
BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät