brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

KONTAKT

Brändö kommun

Kommunkansliet

AX-22940 ÅVA

Telefon 018 56 500

Telefax 018 56 504

E-POST

KUNGÖRELSER

sidan länkad till ANSLAGSTAVLA på ingångssidan ref. till lagstiftning i kraft fr.o.m. 01.06.2018 d.v.s. kommunens elektroniska anslagstavla.

 Lediga tjänster finns på sidan LEDIGA JOBB

Lediga bostäder - lokaler - industrihallar finns på sidan BOSTÄDER
eller kontakt kommunkansliet John Wrede, tel.018-56500

Delgivningar i urval, oftast ufärdade av Lr, finns längst ner på sidan. Handlingarna uppbevaras på kansliet i Åva. Sen också annat som är aktuellt och av allmänt intresse typ planeringen i Brändö by.

 

KUNGÖRELSE

 

UTSTÄLLNING AV PLANFÖRSLAG

Ref. till Plan- och bygglagen för Åland 31 §.

Ändring av detaljplanen för Bellarshamns bostadsområde

Utställning en gång till...

Kommunstyrelsen i Brändö kommun (se protokoll 31.03.2021/ § 19, finns på kommunens hemsida www.brando.ax under protokoll) föreslår en ändring i form av förminskade tomter för tomt 3 kvarter 7 och tomt 3 kvarter 9.

Syftet med ändringen är primärt att minska tomterna så att deras yta uppgår till max. 4000 m2 och så att de då också kan säljas till personer som saknar hembygdsrätt.

Förslaget till ändring av den befintliga planen finns dels på nätet d.v.s. på Brändö kommuns hemsida www.brando.ax under kungörelser samt dels på kommunkansliet i Åva (kontakta kansliet för att kontrollera att någon är på plats). Ändringsförslaget består av utredningsskiss (som förklarar i text syfte och tänkt förverkligande) samt diverse kartor.

Handlingarna d.v.s. förslaget (obs! rörande syftet m.m. se Kst:s protokoll 17.02.2021/ § 19) : Utredningsskiss samt tomtkartor.

Det går också att beställa handlingarna av kommundirektör John Wrede, epost:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som då kan skickas per snigelpost eller epost.

Under utställningstiden (30 dagar) 13.04 – 15.05.2021 kan kommunmedlemmar inkl. grannar och andra enskilda som berörs skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Synpunkterna skickas till Brändö kommun, 22940 Åva märkta på kuvertet med ”synpunkter planförslag Bellarshamn”. Det går också att skicka synpunkter per epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Frågor rörande planförslaget m.m. besvaras av kommundirektör John Wrede tel.040 746 35 96 eller per epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

På Brändö kommunstyrelses vägnar

John Wrede, kommundirektör

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kommunstyrelsen i Brändö kommun begär härmed in anbud för följande:

SKOLSKJUTSAR, DAGISSKJUTSAR, SERVICETURER OCH

KOLLEKTIVTRAFIK M.M.

 

Anbud begärs utgående från nuvarande trafik d.v.s. för kollektivtrafiken, serviceturerna, skolskjutsarna, dagisskjutsarna och övriga skjutsar fr.o.m. 09.06.2021...17.08.2021

För kommunens behov av trafik (tillkommer övrig körning/trafikplikt ref. till av ÅLR sökt och beviljat trafiktillstånd) gäller ett större fordon (plats för 1+8 vuxna, resp. 1+12 barn under 12 år) och ett något mindre fordon (plats för 1 + 4 vuxna, resp. 1 + 6 barn under 12 år).

Anbud kan lämnas in av två olika trafikidkare, med varsitt fordon..se behovet, som koordinerar sitt körande. Betraktas alltså i praktiken som ett anbud.

För uppgifter om trafiken överlag/ i praktiken kan Eija Laitala-Pettersson/Taxi

Brändö kontaktas tel.040 848 1982.

För uppgifter om nödvändiga tillstånd, utbildning, lagstiftning m.m. kontaktas Ålands landskapsregering/ Per Ringsby, Växel. Tel. 018-25 000. Alt. se landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax

Anbud bör vara inlämnat till Brändö kommun, 22940 Åva, 10.05.2021, kl.17.00.

se närmare;

anbudsbegäran

+bilagor

1) Trafikbehov

2) Avtal, modell

3) Kst. beslut 31.03.2021

4) kollektivtrafik, servicetur sammanställning 2019

 

(Mera info om hur lämna anbud via e-avrop etc. kontakta Mårten Broman, Ålands

landskapsregering. Växel 018-25 000...ej klart ännu).

 

 

 

årligen återkommande m.m.:

 JUBILEUMSFONDEN - ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2018
Fondens ändmål är att i första hande stöda kultur och i andra hand utbildning (då vuxen d.v.s. studeranden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman som delas ut är ca 1000 € och stipendierna i regel i storleksordningen 300 - 500 €. Stipendiet bör sökas skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.
För närmare info bibliotekarie Åsa Lundberg, epost: BrandoBibliotek(at)brando.ax

 
HEMORTSTIPENDIUM för läsåret  2018-2019. Att söka inom september 2019.
Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. och fyller 30 år tidigast 1.1.2019) som är skrivna i Brändö kommun (har kommunen som hemort per 31.12.18). Stipendiets storlek är 150€ per studerande. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet (tel.56500) eller från nätet.
För närmare info skoldirektör Julia Grünewald, epost: skoldirektor(at)brando.ax

INFO OM FONDENS STIPENDIER OCH HEMORTSSTIPENDIET FINNS I regel I KOMMUNENS INFOBLAD D.V.S. AUGUSTI ELLER SEPTEMBER.


BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE/RAMSHOLM/BAGGHOLMA
med 17 tomter för fast boende PÅ RAMSHOLM I BAGGHOLMA BY.
Så gott som samtliga tomter med sjöutsikt. Området planerat som sjönära attraktivt område med hög standard vad gäller kommunalteknik inklusive fibernät m.m.
PLANEN (kartor, handlingar m.m.) finns
på Brändö kommunkansli/Åva.

Planen under revidering för tomt 3 kvarter 7 och tomt 3 kvarter 9....se Kst. 08.04.2020.

Frågor om tomterna (pris/kommunalteknik m.m.) kan ställas till områdets ägare Benny Karlström 0400780188
KARTA ÖVER BYGGNADSPLANEOMRÅDE RAMSHOLM (1.11 MB)

 

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE BELLARSHAMN/BRÄNDÖ Kommunfullmäktige har antagit byggnadsplan för kommunens markområde Bellarshamn i Brändö by (dryga 19 hektar,22 tomter varav 3 sålda). Området färdigställt hösten 2014 med infrastruktur d.v.s. vägar, elektricitet, avlopp, vatten och fiber till tomtgränserna.

Välskyddad småbåtshamn med rum för båtar upp till 18 fot och djupgående minst 1,5 meter. Brygga för 10 båtar för uthyrning.

Tomter på området (22 in alles) finns till salu enligt principen "först till kvarn får först mala". Närmare uppgifter om området av KD Wrede tel. 56500. DETALJPLAN ÖVER MARKOMRÅDET BELLARSHAMN, ILLUSTRATIONSPLAN SAMT PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDESKRIVNING OCH PRIS SAMT UTBJUDANDE.
Frågor om tomterna kan också ställas till Lyyskis fastigheter i Mariehamn, www.lyyski.ax, Tomas Lyyski tel. 0400 48 48 35

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE RAMSÖ SYD och NORD/FISKÖ BY
 med 7 + 6 tomter har omfattats av Kfge 24.09.2013/12.06.2014

Frågor om tomterna(pris m.m.) kan ställas till områdets ägare Kristiina Grahn, via Tom Grahn tel.0500828486

KARTA ÖVER BYGGNADSSPLANEOMRÅDET RAMSÖ
 


FIBERNÄT I BRÄNDÖ - KUMLINGE, HASTIGHET MINST 100 Mb...läs mera på andelslaget Brändö - Kumlnge BKfibers hemsidor.

 

 

 

Delgivningar i urval:

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät