Skriv ut

NÄRSTÅENDEVÅRD


Stöd för närståendevård

Stödet kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en person i hemmet. Stödet är skattepliktig inkomst för vårdaren.  Stödet är för äldre, handikappade och långtidssjuka.

I Brändö betalas stöd enligt följande fr.o.m 1.1.2018:

Ordinarie månadsarvode

Klass I             412,41 €/månad                                                                               
Klass II            592,96 €/månad                                                                             
Klass III           825,05 €/månad

Arvode för avlösarse        Under 5 timmar      Fem timmar och över

Klass I                               5,10 €/timme        31,89 €/dygn                                                                       
Klass II                              7,65 €/timme        57,40 €/dygn                               
Klass III                            10,21€/timme        71,44 €/dygn

 

 

Här kan du läsa enligt vilka principer vårdklassen fastställs.

                                                                           

Vårdaren ingår avtal med socialnämnden och en vård- och serviceplan uppgörs. Vårdaren har rätt till fem lediga dagar per månad. 

Brändö kommun tecknar försäkring för olycksfall i arbete för samtliga närståendevårdare. Avtalet är inte jämförbart med ett arbetsavtal.

För den service som kommunen erbjuder den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade lediga tid får högst 11,30 €/dygn debiteras.