brandologo2
brandologo2

HÄLSOVÅRD

Hälsovården i Brändö kommun är en del av Ålands hälso- och sjukvård(ÅHS) som sorterar under Ålands landskapsregering (ÅLR) Till skillnad från finska fastlandet är inte kommunen huvudman för hälsovården dvs primärvården.

Brändö Hälso- och sjukvårdsmottagning finns rent fysiskt i Brändö by och i samma byggnad som åldringsvården dvs i Solkulla. Ordinarie hälsovårdare i kommunen är Monica Englund och Janette Helenius.

För närmare information om ÅHS.

 

Sommaren 2017

v  Telefontid vardagar klockan 09.00-11.00.

v  Mobilen är en jourtelefon, endast vid akuta ärenden.

v  Blodprovsdagar måndag och onsdag, boka tid innan.

TELEFONNUMROR:

Till mottagningen 56115                     Jourtelefon 040 8461313

Alarmcentralen 112                          ÅHS akuten 535270


/ Fanny och Monica

 

BRÄNDÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING I ÅHS REGI

Sköter "allt och alla" från "vaggan till graven" i fråga om hälso- och sjukvård och satsar på:

* lätt tillgänglighet
* smidighet
* flexibilitet

Var och en bör observera att allt inte kan skötas i kommunen. För mer specialiserad vård och åtgärder m.m. hänskjuts patienten till moder organisationen dvs ÅHS i Mariehamn.

Lite mera detaljerat består mao verksamheten i Brändö av bl.a. följande:

* akut sjukvård (akut sjukdom eller olycksfall). Kontakta alltid i första hand 112 d.v.s. alarmcentralen i Mariehamn. Närmare uppgifter om alarmkedjan m.m. se länk. På plats i Brändö finns dygnet runt hälsovårdare/sjukskötare samt brandkåren/Brändö FBK och första hjälp grupp (i mån av möjlighet). Vid behov transport med helikopter (stationerad i Mariehamn /Åbo).
* sjukvårdsmottagning
* hemsjukvård
* vård i livets sluskede
* mödrarådgivning
* barnrådgivning
* skolhälsovård
* läkarmottagning

Personalen vid Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning består av:

* två heltids hälsovårdare
* läkare ett par dagar i månaden

LÄKAREN besöker kommunen en lång dag ca var 3:dje vecka. Under veckorna jobbar alltid någon av oss måndag till torsdag klockan 8-16 och fredag 8-14.15. Den som vill besöka rådgivningen i Brändö by bör för att vara säker på att vi är på plats så boka tid i förväg.

Våra telefontider är vardagar kl.9-11 och då telefon 56115. Vid akuta fall går det också att ringa 040 846 1313 fram till midnatt. Midnatt till kl.08.00 och veckoslut alltid via 112 d.v.s. alarmcentralen i Mariehamn.


DEFIBRILLATOR portabel finns att hämta vid akut behov från Solkulla (äldreomsorgen i Brändö by, den långa gula byggnaden mittemot Hemgården på väg mot kyrkan). Fråga personalen som finns på plats dygnet runt (vardag dagtid förstås i första hand via rådgivningen), tel. 56225. Defibrillatorn används vid hjärtstopp och kan i princip användas av vem som helst (torde vara s.k. "idiot" säker).                                                                                       

Ytterligare finns det defibrillatorer; Brändö Lax (fiskodlingen vid Åva bro..nästan alltid någon på plats)  Hotell-Restaurang Gullvivan, Nötören , tel.56350                              Sjöräddningen, i båten stationerad Nötören (ganska mittemot rest. Gullvivan)           Lappo Hlg (butiken vid Lappo hamn, gästhamn), tel.56622

Hälsningar

Monica Englund och Janette Helenius (tjänstledig), Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning, 22920 Brändö.

MEDICINSKÅP (för icke receptbelagda mediciner) finns hos Brändö Ahl. (butiken) i Brändö by.

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät