brandologo2
brandologo2

NÄRSTÅENDEVÅRD


Stöd för närståendevård

Stödet kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en person i hemmet. Stödet är skattepliktig inkomst för vårdaren.  Stödet är för äldre, handikappade och långtidssjuka.

I Brändö betalas stöd enligt följande fr.o.m 1.1.2016:

Ordinarie månadsarvode

Klass I             407,07 €/månad                                                                               
Klass II            585,29 €/månad                                                                             
Klass III           814,37 €/månad

Arvode för avlösarse        Under 5 timmar      Fem timmar och över

Klass I                               5,04 €/timme        31,04 €/dygn                                                                       
Klass II                              7,55 €/timme        56,66 €/dygn                               
Klass III                            10,07€/timme        70,51 €/dygn

 

Här kan du läsa enligt vilka principer vårdklassen fastställs.

                                                                           

Vårdaren ingår avtal med socialnämnden och en vård- och serviceplan uppgörs. Vårdaren har rätt till fem lediga dagar per månad. 

Brändö kommun tecknar försäkring för olycksfall i arbete för samtliga närståendevårdare. Avtalet är inte jämförbart med ett arbetsavtal.

För den service som kommunen erbjuder den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade lediga tid får högst 11,30 €/dygn debiteras.

222
 
AKTUELLT INFOBLAD

april 2017

broschyr bg
BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät