Skriv ut

KOMMUNIKATIONER

BRÄNDÖ LIGGER LÅNGT BORTA MEN ÄNDÅ NÄRA

Brändö ligger i Ålands östra skärgård, endast en halvtimmes färjeresa från fasta Finland.

 Hur kommer man till Brändö från finska fastlandet?

Från fasta Finland kommer man via Gustavs/Kustavi till Brändö. Från Gustavs går en vajerfärja till Osnäs/Vuosnainen (Vartsalan lossi) på ön Vartsala. Vajerfärjan går enligt tidtabell. Det är ca 7 km landsväg från vajerfärjan till landskapsfärjans färjefäste i Osnäs. Obs! att det under högssäong (ca midsommar - början av augusti) är skäl att från Åbo-hållet riktning Brändö komma i god tid till vajerfärjan eftersom vajerfärjan ofta då trafikerar utan att beakta tidtabellen  (ex. avgår Viggen från Osnäs kl.18.00 så är det skäl att vara vid vajerfärjan senast kl.17.15). Därifrån (Osnäs) avgår M/S Viggen enligt tidtabell. Resan med M/S Viggen tar ca 40 minuter.

Går ett mindre förbindelsefartyg (ms Satava tar någon bil...Karolina bara passagerare och cyklar) mellan Torsholma/Norrviken och Iniö/Houtskär i Pargas...se

https://www.ferentes.fi/media/tiedostot/houtskari-kesa-2020.pdf

 

Med bil kör man längs vägen 192 till Gustavs. Avståndet Gustavs – Åbo är ca 65 km eller en timmes körtid. Norrifrån kommer man via Nystad och vägen 196 till Gustavs.

Med buss kommer man från Åbo busstation (ett par hundra meter från Åbo järnvägsstation) till Gustavs. För vidare färd till Osnäs (därifrån färjan till Brändö avgår, anlöper) kan taxi beställas av taxi Teemu Väisänen (se Taxi Väisänen nedan)..ca 30 €. På fredagar/söndagar finns även möjlighet till kollektivtrafik, se nedan.

 

Hur kommer man till Brändö från fasta Åland/Mariehamn?

Från fasta Åland kommer man via Vårdö (Hummelvik) till Brändö (Lappo-Torsholma/vägnätet). Från Hummelvik på Vårdö avgår M/S Alfågeln enligt tidtabell. Färjeresan från Hummelvik tar 2,5 timmar. Obs! vajerfärjan över Prästösund (sund-vårdö) som går enligt turlista. Skäl att från Mariehamns, Godby hållet vara minst en halv timme före Alfågelns avgång vid vajerfärjan...så om Alfågeln avgår kl.12 så orsak att vara vid vajerfärjan senast kl.11.30.

Med bil kommer man från Mariehamn genom att köra norrut mot Godby och vidare genom Bomarsund till Prästö där vajerfärja  (enligt tidtabell, se Ålandstrafiken) för till Vårdö, vid kyrkan viker man av till höger och kör till färjfästet Hummelvik. Sträckan  Mariehamn-Hummelvik ca 45 km och en dryg timmes körtid (p.g.a. vajerfärjan). Även möjligt att ta sig till Brändö via  Kumlinge, Föglö med sk tvärgårende. Dock längre tid totalt ( i stället för en färja så 2-3 färjpass).

Med buss Det finns bussförbindelse mellan Mariehamn och Vårdö.

 

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Inom kommunen:  Brändö TaxiSommartid samtliga dagar i veckan under skolloven (sommaren ca börja av juni - medlet av augusti). Resten av året (ca medlet av augusti - början av juni) samtliga dagar FÖRUTOM lördag.

Turlista, tidtabell enligt bifogade länk, riktgivande...kontakta alltid i god tid i förväg den som kör kollektivtrafikturerna i Brändö.

Kollektivtrafiken inom kommunen är GRATIS ! men bör alltid beställas, till alla turer.

På fasta Åland: Bomans taxi söndag kväll Hummelvik-Godby-Mhamn ..Alfågelns tur kl.19.30 från Torsholma. GÄLLER ENDAST STUDERANDEN (Om studerande har beställt är det möjligt att åka med, annars inte). Beställs av Bomans taxi tel.0400 892 142 Kostar 4-5 €.

På fastlandet: Osnäs-Kivimaa-Osnäs/M/S Viggen , till/från Åbo (ej på sommaren , d.v.s. ej ca 15.6 - 9.8, se skild tidtabell): Taxi Teemu Väisänen: fredag: med Viggen 8.30 till bussen från Kivimaa kl.11.30 tillÅbo, "retur" från Åbo kl.16.45 till Viggens avgång kl.19.40. Söndag från Viggen som avgår kl.12.40 från Åva och i Osnäs kl.13.20 till TA:s buss kl.16.10 från Kivimaa till Åbo, BUSSTRAFIKEN KIVIMAA-ÅBO-KIVIMAA...kolla www.taivassalonauto.fi

                                               

Bussen avgår, ankommer Kivimaa/Gustavs kyrkby...bakom Keltainen puoti...snett emot andelsbanken typ.

Kollektivtaxin i Gustavs (Osnäs-Gustavs)  beställs av TaxiTeemu Väisänen tel. +358 040 5876 106. Kostar 4-5 €.

I Kivimaa (Gustavs kyrkby därifrån bussen till/från Åbo avgår/ankommer) finns bara en öppen busskur (inte väntrum med värme typ). Tips ...be Taxi Väisänen komma lite senare efter från ex. Osnäs söndag eftermiddag (så kan du vänta antingen på färjan eller i väntrummet nära färjfästet..).

 

SERVICETURER                                                                                                                                                                                                      Kommunens taxibilar d.v.s. Eija Laitala-Pettersson/Taxi Brändö (tel. 040 8481982) kör serviceturer till Brändö by (butik, post, bank m.m.) enligt följande:

SERVICETURER /BUTIK,BANK,BIBLIOTEK:

Serviceturernas tidtabell ändras och utökas

Serviceturer två gånger per vecka fr.o.m. 18.8.2020. De körs på tisdagar och lördagar. Båda turerna trafikerar hela fasta vägnätet i riktning Brändö Ahl/bank etc. Med andra ord kan man använda serviceturen två gånger i veckan (mot en gång per vecka tidigare).

Serviceturen bör alltid förbeställas. Beställningar senast dagen före direkt till Brändö Taxi tfn 0408481982. Serviceturerna är avgiftsfria.

Ungefärlig tidtabell

Tisdagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse

Lördagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00 från Brändöby

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse.

 

Obs! serviceturerna från Jurmo (Åva färjfäste) och Lappo (Torsholma) kör EJ sommartid d.v.s. ca 04.06 - 12.08.

 

Tur bör beställas senast kvällen före kl.21. Turerna är avgiftsfria.

Obs! att alla turer är beställningsturer.

 

 

På Brändö

Brändö består av många öar, som till största delen har fast vägförbindelse. Dessa öarn är sammanbundna i det s.k. vägnätet i Brändö och inkluderar Åva, Fiskö, Korsö, Björnholm, Brändö by, Baggholma och Torsholma. Därutöver hör byarna Jurmo, Lappo och Asterholma till Brändö. Till Asterholma/Jurmo/Lappo kommer man med förbindelsebåtar: M/S Doppingen trafikerar till Jurmo (från Åva färjfäste/Vägnätet), M/S Ejdern till Lappo och Asterholma (från Trosholma färjfäste/Vägnätet) och även till Kumlinge. Det är gratis att åka med förbindelsebåtarna inom kommunen.

 

Kollektivtrafiken till/från Brändö..se ovan.

 

Kontaktuppgifter till taxi/kollektivtrafiken OBS! ändrade dagar !

- Eija Laitala-Pettersson, Taxi Brändö/inom kommunen, vägnätet (ej Jurmo och Lappo): 040 848 1982...

- Teemu Väisänen/Gustavs (Kivimaa-Osnäs): 040 5876 106

- Bomans taxi/Vårdö (Hummelvik-Godby-Mariehamn): 0400 892 142

 

 FÄRJORNA, FÖRBINDELSEBÅTARNA M.M.

 

JUSTERADE BILJETTPRISER 15/6-30/9 2020
Ålands landskapsregering sänker biljettpriset med -80% för vissa fordon på utvalda avgångar, i turlistan markerade med grönt se närmare turlistorna www.alandstrafiken.ax
Det lägre biljettpriset gäller skärgårdstaxan som avser tur- och returresa till/från Ålands skärgård för MC, personbil, husbil och husvagnsekipage 15/6-30/9 2020.
Gäller på förbetalda och förbokade avgångar på de bokningsbara linjerna från betalhamnarna
 
 
 

 Obs! att turlista har införts för Töftö färjan d.v.s. vajerfärjan på fasta Åland. se:

http://www.alandstrafiken.ax/sv/turlistor

 

Färjeförbindelse Torsholma – Houtskär

Det finns även möjlighet att komma med färja från Houtskär till Brändö. Vid vissa avgånger är det möjligt att ta bil med. Mer information och tidtabell finns här..

 

Mer information om själva färjtrafiken i landskapet (ex. från fastlandet till Brändö och från fasta Åland till Brändö m.m.).

Ålandstrafikens hemsida hittar du mer information kring turlistorna, bokning osv. Obs! Boknings-, avboknings- och omboknings regler för 2020 .

 

OBS !!!    FÄRJOR UR ORDINARIE TRAFIK OCH ERSÄTTANDE FÄRJOR. Obs! att på ex. Åva-Osnäs kan mindre ersättande färja innebär vecksolut "trängsel" d.v.s. då speciellt orsak att boka om i regel inte annars eftersom Viggen har "tillräcklig" kapacitet.

 

För att få en bild av hur skärgårdsfärjorna trafikerar i hela Skärgårdshavet (både i Åboland och på Åland) så gå in på www.saaristolautat.fi

 

Färjornas aktuella positioner kan man se här.