brandologo2
brandologo2

KONTAKT

Brändö kommun

Kommunkansliet

AX-22940 ÅVA

Telefon 018 56 500

Telefax 018 56 504

E-POST

KOMMUNIKATIONER

BRÄNDÖ LIGGER LÅNGT BORTA MEN ÄNDÅ NÄRA

Brändö ligger i Ålands östra skärgård, endast en halvtimmes färjeresa från fasta Finland.

Hur kommer man till Brändö från finska fastlandet?

Från fasta Finland kommer man via Gustavs/Kustavi till Brändö. Från Gustavs går en vajerfärja till Osnäs/Vuosnainen. Vajerfärjan går enligt tidtabell. Det är ca 7 km landsväg från vajerfärjan till landskapsfärjans färjefäste i Osnäs. Därifrån avgår M/S Viggen enligt tidtabell. Resan med M/S Viggen tar en dryg halvtimme.

Med bil kör man längs vägen 192 till Gustavs. Avståndet Gustavs – Åbo är ca 65 km eller en timmes körtid. Norrifrån kommer man via Nystad och vägen 196 till Gustavs.

Med buss kommer man från Åbo busstation (ett par hundra meter från Åbo järnvägsstation) till Gustavs med Vainion liikenne. Under sommaren (cirka 15.6 - 2.8. fortsätter bussen en gång om dagen (start Åbo kl.10) ända till Torsholma (tidtabell för sommaren). Resten av året kan man beställa taxi för färden över till Osnäs (se Taxi Ojanto nedan)..ca 25 €. På fredagar/söndagar finns även möjlighet till kollektivtrafik, se nedan.

 

Hur kommer man till Brändö från fasta Åland/Mariehamn?

Från fasta Åland kommer man via Vårdö till Brändö. Från Hummelvik på Vårdö avgår M/S Alfågeln och M/S Knipan enligt tidtabell. Färjeresan från Hummelvik tar 2,5 timmar.

Det finns bussförbindelse mellan Mariehamn och Vårdö.

 

Obs! fr.om. sommaren 2017 finns det inte längre någon direkt daglig buss Åbo-Torsholma-Åbo i Vainion Liikennes regi....arbetas på ersättande lösning men blir knappast lika heltäckande...beklagar...

 

På Brändö

Brändö består av många öar, som till största delen har fast vägförbindelse. Dessa öarn är sammanbundna i det s.k. vägnätet i Brändö och inkluderar Åva, Fiskö, Korsö, Björnholm, Brändö by, Baggholma och Torsholma. Därutöver hör byarna Jurmo, Lappo och Asterholma till Brändö. Till Asterholma/Jurmo/Lappo kommer man med förbindelsebåtar: M/S Doppingen trafikerar till Jurmo (från Åva färjfäste/Vägnätet), M/S Frida II/Spoven till Lappo och Asterholma (från Trosholma färjfäste/Vägnätet). Det är gratis att åka med förbindelsebåtarna inom kommunen.

 

Kollektivtrafiken till/från Brändö

Från Brändö till/från fasta Finland/Åbo fredagar finns en kollektivtrafikstur Kivimaa/Gustav som kombinerar med M/S Viggen kl.9.05 från Åva...kör alltså från Osnäs(M/S Viggens angöring i Gustavs) till buss, Taivassalon liikenne, som avgår kl.10.15 till Åbo..Och till Brändö, retur, på fredag eftermiddag med avgång kl. 16.45 från Åbo (Vainion Liikenne). Till turen finns möjlighet till kollektivtaxi i Gustavs och vidare med kollektivtaxi i Brändö. Retur enligt samma princip på söndag eftermiddag med M/S Viggens avgång kl. 16.40. Kollektivtaxin i Gustavs och Brändö måste beställas på förhand av Taxi Ojanto tel. +358 40 0876 106.

Dessa kollektivtrafiksturer körs inte under sommaren, när Vainion liikenne trafikerar.

 

Kontaktuppgifter till taxi:

- Marlene Åberg/Taxi Åberg (jämna veckor): 0400 229 454

- Markus Malm/Brändö taxi (ojämna veckor): 040 848 1982

- Arto Ojanto/Gustavs: 0400 876 106, hemsida

 

Till fasta Åland finns en kollektivtaxitur för studerande på söndag för M/S Alfågelns ankomst kl. 22.00. Turen bör beställas senast samma dag kl. 15 vid Bomans taxi (0400 892 142).

Kollektivtrafik inom Brändö kommun körs av Taxi Åberg och Brändö taxi enligt tidtabell. Ring till Åberg (jämna veckor) och Malm (ojämna veckor) för mer information eller beställning. Ingen kollektivtrafik på onsdagar och lördagar.

 

Färjeförbindelse Torsholma – Houtskär

Det finns även möjlighet att komma med färja från Houtskär till Brändö. Vid vissa avgånger är det möjligt att ta bil med. Mer information och tidtabell finns här.

 

Mer information om själva färjtrafiken i landskapet (ex. från fastlandet till Brändö och från fasta Åland till Brändö m.m.).

Ålandstrafikens hemsida hittar du mer information kring turlistorna, bokning osv. Obs! Avbokningsreglerna har ändrats.

 

OBS !!!    FÄRJOR UR ORDINARIE TRAFIK OCH ERSÄTTANDE FÄRJOR

De som trafikerar Brändö kommun

NORRA:

Åva-Osnäs (Viggen):

sön 17 september kl.18.40  – sön 8 oktober kl.11.30. Ersättande färja Ejdern (ca halv kapacitet på bildäck vilket innebär orsak att komma ihåg att boka bilplats speciellt under veckoslut) sön 17 september kl.19.40 (Åva) – lör 7 oktober kl.18.45 (Åva)

 

Torsholma-Hummelvik (Alfågeln, Knipan):      

Knipan: lör 18 mars kl.22.00 - sön 2 april kl.19.30. Ersättande färja Ejdern sön 19 mars kl.19.30 (Hummelvik) - sön 2 april kl.19.00 (Hummelvik).

Alfågeln: Sön 17 september kl.19.00 - lör 30 september 19.30. Ersättande färja Viggen sön 17 september 20.00 (Torsholma) - slör 30 september kl.13.40 (Torsholma). Viggen och Alfågelns har ungefär samma fordonskapacitet.

 

ÅVA-JURMO: (Doppingen) vecka 35¨. Ersättande färja Inhyrd.

 

Färjornas aktuella positioner kan man se här.

 

 

 
AKTUELLT INFOBLAD

maj 2017

broschyr bg
BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät