brandologo2
brandologo2

KOMMUNSTYRELSE

2018 - 2019

* brev, skrivelser m.m. till kommunstyrelsen skickas till:
Brändö kommun
22940 Åva
* e-post kan skickas till kommundirektör John Wrede, som är kommunstyrelsens sekreterare och även bereder ärendena till kommunstyrelsen

PROTOKOLL SE SIDAN PROTOKOLL

 

ORDINARIE med personliga ersättare

Tommy Öström, ordförande
22920 Brändö, tel. +358(0)45 752 950 77                                                                           ersättare Monica Englund, Korsö, 22920 Brändö

Marja Tuomola, viceordförande , 22940 Åva,  tel.+358 (0)40 576 1523                                    ersättare  Stefan Blomqvist, 22910 Torsholma            

Hans-Olof Gustavsson, tel. +358(0) 45 734 33581                                                                ersättare Mikael Eklund, 22940 Åva                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mari Sjöman, ledamot, 22930 Fiskö, tel.+358(0)40 747 3540                                                   ersättare Peter Jansson, 22950 Jurmo

Marianne Karlström, ledamot, 22910 Torsholma, tel.+358(0)45 759 58077                               ersättare Mikaela Berg, 22910 Torsholma