brandologo2
brandologo2

NÄRINGSLIV

I Brändö finns ett mångsidigt urval av företagare d.v.s. det mesta finns av få i kommunen eller via någon av företagarna d.v.s. vanligtvis får du hjälp att hitta det du behöver om det sen gäller prylar eller handkraft.

Ex. har butikerna i kommunen goda kontakter och kan ge konkurrenskraftiga priser och varan ända hem. Lönar m.a.o. att alltid kolla via de lokala butikerna.

Hantverkare (trä, metall m.m.) finns det också stort kunnande.

behov finns av olika former av entreprenörer. Inom turism sektorn är kommunen en oslipad diamant. Det finns också behov av diverse hantverkare som ex. plåtslagare, murare m.fl. Med hela skärgården som arbetsfält finns det säkert arbete. Och distansarbete icke att glömma. Läs också Tankesmedjans rapport som spånar i vilka näringar som kan utvecklas i kommunen.

Tiden april 2014 - juni 2015 pågår ett Näringslivsprojekt med fokus på Turism och Livsmedel/Djurhushållning, projektledare Joakim Nyström tel.0400 353 411. Som bisittare turism Kim Hohmann och livsmedel/djurhushållning Jukka Tobiasson


Obs! att uppgifterna Företag A-Ö är uppdaterade bygger på att företagen informerar kommunen om ex. öppethållningstider m.m.

Företag A-Ö

För information om företagsetablering m.m. se  Ålands landskapsregeringen www.startaeget.ax

För närmare information kontakta Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering tel (växel) 018-25000 (obs! påpeka att det gäller företagsetablering m.m. i skärgården).


Hur starta eget i landskapet m.a.o. i Brändö kommun: villkor och förutsättningar (kort version).

222
 
AKTUELLT INFOBLAD

april 2017

broschyr bg
BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät