brandologo2
brandologo2

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 2016-2019 (i regel)

Kommunens övriga förtroendevalda.

Nämnda förtroendevalda kan kontaktas direkt eller via kommunkansliet dvs. Kommundirektör John Wrede, kommunkansliet i Åva, 22940 Åva, tel. +358 (0)18 56500, (0)49 7463596, fax. (0)18 56504,

REVISORERNA

ORDINARIE  
  PERSONLIG ERSÄTTARE
Martti Ilmonen, ordförande   Bjarne Holmberg
Gunvor Husell, viceordförande   Ritva Karlsson
Andreas Holmgård (BDO Oy Audiator Ab)   BDO Audiator Ab

 

DIREKTIONEN FÖR STOMNÄTET (fibernätets stomnät)

Ordinarie                                                                    Ersättare:Bengt Ejvald (Brändö), ordf.                                        Jörgen Gustafsson (för Brändö kommun)                                                                                              Christian Dreyer (Kumlinge), viceordf.                          Stefan Prokupek (för Kumlinge kommun)                                                                                             Emelie Bergendahl (Brändö)                                                                                                                                                                                                Jeantette Holmberg                                                                                   REPRESENTANT I KF DE GAMLAS HEM

* Ordinarie: Margaret Lundberg
* Personlig ersättare: Marja Tuomola

REPRESENTANT I KF ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND


* Ordinarie: Marianne Karlström
* Personlig ersättare: Mari Sjöman

REPRESENTANT I ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

ORDINARIE   PERSONLIG ERSÄTTARE
Jonny Karlström   Thomas Sjöman
Tommy Öström   Marja Tuomola

    

REPRESENTANT I ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND


* Ordinarie: Jörgen Gustafsson (representant för näringslivet), Margaret Lundberg


NÄMNDEMAN I ÅLANDS TINGSRÄTT

* Gun Lindman
* Susanne Öström