brandologo2
brandologo2

NÄMNDER

2016 - 2019 (valda i februari 2016 av kommunfullmäktige) samt ansvariga tjänstemän

 

  • brev och skrivelser m.m. till respektive nämnd skickas till den tjänsteman som nämns efter nämndens sammansättning
  • ärenden till till respektive nämnd bereds av nämndens tjänsteman. Det är tjänstemannen som i första hand är nämndens kontaktperson.

 

         Välj bland nämnderna den du vill veta medlemmarna i  d.v.s. byggnadstekniskanämnden, biblioteks- och kulturnämnden,          närings- och utvecklingsnämnden , skolnämndenoch socialnämnden. Obs! att medlemmar kan ha bytts  (avgått, förlorat valbarhet m.m.).,.

 

 

Nämnderna för perioden 2016-2019 valda av fullmäktige 17.02.2016…kompletterade där byten skett m.m. samt nämndernas tjänstemän (de som bereder ärendena samt verkställer och är i praktiken ansvariga för nämndernas verksamhetsområden).

 

NÄMNDERNAS PROTOKOLL....SE LÄNK

 

BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ordinarie:                                                   Personlig ersättare:

                 Barbro Wahlström ordf                               Emelie Bergendahl

                 Maria Wrede viceordf.                                Marika Karlström

Jari Kokkonen                                           Malena Strandvall

Erica Törnroth                                                            Tore Bäcksbacka

Evert Gustavsson                                                       Björn Carneholm

 

Nämndens tjänsteman: Bibliotekarie Åsa Lundberg, tel.018-56216,

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

                                           

BYGGNADSTEKNISKNÄMNDEN

                      Ordinarie:                                                            Personlig ersättare:

                 Olof Holmberg ordf                                         Dan-Ole Åkerberg

Margaret Lundberg viceordf.                           Eva Nordlund

Peter Granberg                                              Annika Silander

Pia Lindberg-Lumme                                       Peter Jansson

Ralf Sandberg                                                Tomas Husell

 

Nämndens tjänsteman: Kommuntekniker-byggnadsinspektör Bo Qvarnström tel.018-

56501

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

                     

                      Ordinarie:                                                   Personlig ersättare:

                      Emelie Bergendahl ordf                         Thomas Sjöman

Karl-Johan Henriksson viceordf.           Sonja Bäcksbacka

Jan-Åke Törnroos                                 Tiina Thörnroos

Stefan Nordman                                    Pia Nummelin

Päivi Nikoskinen                                       Tomas Husell

Nämndens tjänsteman: Kommundirektör John Wrede, tel.018-56500, mobil +358 40

7463596

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    

SKOLNÄMNDEN

 

                Ordinarie:                                                   Personlig ersättare:

                 Tiina Thörnroos ordf                                  Marlene Åberg

Jonny Karlström viceordf.                          Mathias Lindman

Thomas Sjöman                                        Ralf Sandberg

Pia Lindberg-Lumme                                 Anna-Lena Henriksson  

                                                                                                                                                            Mikaela Berg                      Mikael Eklund

Nämndens tjänsteman: Skoldirektör Julia Grünewald, tel.018-56700

e-post: skoldirektor @brando.ax

                     

 

SOCIALNÄMNDEN

                      Ordinarie:                                                   Personlig ersättare:

                      Stina Sjöman ordf                                Markus Malm

Roger Husell viceordf.                               Louise Hellberg

Klas-Göran Englund                                  Florin Filip

Marianne Karlström                                  Tore Bäcksbacka

Janica Modig-Eklund                                 Thomas Sjöman

                     

Nämndens tjänsteman: Socialchef Niklas Feiring, tel.018-56503,

e-post: socialsekreterare @brando.ax

 

 

 

DIREKTIONEN FÖR STOMNÄTET.

Ordf. Bengt Ejvald (representerar Brändö kommun) , ersättare Jörgen Gustafsson

Viceordf. Christian Dreyer (representerar Kumlinge kommun), ersättare Stefan Prokupek

Emelie Bergendahl (Brändö) , ersättare Jörgen Gustafsson.

Jeanette Holmberg (Kumlinge) , ersättare Stefan Prokupek

KD Wrede fungerar som direktionens föredragande och sekreterare, se ovan