brandologo2
brandologo2

EU-val

KUNGÖRELSER

sidan länkad till ANSLAGSTAVLA på ingångssidan ref. till lagstiftning i kraft fr.o.m. 01.06.2018

 Lediga tjänster finns på sidan LEDIGA JOBB

Lediga bostäder - lokaler - industrihallar finns på sidan BOSTÄDER
eller kontakt kommunkansliet John Wrede, tel.018-56500

Delgivningar i urval, oftast ufärdade av Lr, finns längst ner på sidan. Handlingarna uppbevaras på kansliet i Åva. Sen också annat som är aktuellt och av allmänt intresse typ planeringen i Brändö by.

 

Kungörelse: Närings-, trafik- och miljöcentralen  miljökonsekvensbedömningsprogram som gäller utvidgning av Loukeenkari fiskodling på havsområdet i Gustavs kommun., 16.01.2019...finns på kansliet, biblioteket...

 

KUNGÖRELSE TRAFIKVERKET BESLUT OM FÖRBUD ATT TRAFIKERA FARLEDEN I SKIFTET TILL LJUSGRUND FRÅN SÖDER. 18.12.2018 NÄR ISEN LIGGER.

 

Ålands kommunförbund, protokoll från förbundsfullmäktiges årsstämma 23.11.2018;

http://www.anslagstavla.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/protokoll_scannat.pdf

 

KUNGÖRELSE , annons

 

Brändö kommun inbegär anbud på:

Leverans av värme från värmecentral i Brändö by

för tiden 1.1.2019– 31.12.2023, Kungörelse se länk

 

Trafikverket; framställning om förbud mot att framföra farkost i isbelagd farled , Pargas och Brändö, 19.11-3.12.2018 Kungörelse se länk

 

Egentliga Finlands NTM central, fiskodling utanför Loukeenkari i Gustavs, möjligt att ge synpunkter m.m. senast 15.11.2018  Kungörelsen se länk

 

 

BRÄNDÖ KOMMUN SÖKER DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT

Åländska Brändö är den perfekta platsen att hitta sitt ikigai. Den japanska termen kan översättas till ’en orsak att existera’ eller ’anledningen till att gå upp på morgnarna’. Meningen med livet helt enkelt. Ikigai är något där du kan kombinera det du älskar, det världen behöver, det du kan få betalt för att göra, samt det du är bra på.

Brändö finns mitt i Skärgårdshavet och den åländska kommun som är närmast finska fastlandet. Kommunen har idag knappa 450 invånare men målet är 550 invånare år 2023. Brändö består av över tusen öar. Tio av dem är bebodda och sammanbundna av broar, havsomfamnade vägbankar och små färjor. Vi älskar vår väderbitna och charmiga skärgårdskommun som är så full av liv, naturupplevelser, traditioner och berättelser. Vi skulle gärna välkomna flera invånare till kommunen. Kanske kommer just du, precis som vi, att hitta ikigai här på 60°21″ 00´´ N, 21°00′ 00″E!

Brändö kommun söker en DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT med uppgift att planera och förverkliga Brändös kommunikation.

Som digital innehållsproducent bör du behärska många moment. Du sköter strategisk planering av kommunikation på kort och lång sikt, skriver kärnfulla texter med rätt budskap och ton och producerar visuellt material som förmedlar känsla och stämning. Du behärskar bildhantering, redigering, publicering och skapande av löpande innehåll i social media. Du har goda kunskaper om sökoptimering och analysverktyg. Samtidigt underhåller och utvecklar du webbplatsen, samt skapar närvaro på externa tjänsteplattformer och marknadsföringskanaler.

Jobbet kräver såväl analytiskt tänkande, kreativitet och stor initiativförmåga, samt flexibilitet. Du bör skapa dig själv en god förståelse för målgrupperna, tänka långsiktigt och ha ett strategiskt öga för vilka lösningar som ger bästa resultat.

Som person skall du vara utåtriktad, företagsam och ha en god förmåga att organisera och leda ditt eget arbete. Du bör vara både effektiv och noggrann. Du talar flytande svenska och har goda kunskaper i både finska och engelska. Du får gärna vara intresserad av natur, hav, företagande, tradition och livet i skärgården.

Närmare information om Brändö kommun se; www.brando.ax

Om som lön: Arbetstid heltid d.v.s. enligt AKTA 36,75 timmar per vecka måndag – fredag,

Ange löneanspråk per månad.

Om som firma: Arbetstid se ovan. Ange ersättningen exkl.moms. per vecka.

Arbetets längd 12 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Arbetet börjar så snart som möjligt dock tidigast fr.o.m. måndagen

.

Fyra månaders prövotid.

Fritt formulerad ansökan med cv m.m. skickas till Brändö kommun, märke DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT;

Valda kandidater kommer att bli kallad till intervju ca medlet av december 2018.

Antingen per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post Brändö kommun, 22940 Åva

Ansökan bör vara Brändö kommun tillhanda senast fredagen 30 november 2018, kl.13.00.

För närmare uppgifter om uppdraget kontakta: Kommundirektör John Wrede, tel.040 746 3596 eller per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

 

 

 

 

KUNGÖRELSE               

Brändö kommuns ordinarie fullmäktige (resultatet efter valet 18.10.2015) för perioden

2016 – 2019.

De invalda efter det antal röster de fick i valet (eftersom alla på samma lista så den överst som fick flest röster o.s.v.).

Jonny Karlström

Thomas Sjöman

Pia Lindberg-Lumme

Olof Holmberg

Tiina Thörnroos

Tommy Öström

Margaret Lundberg

Malena Strandvall

Marja Tuomola

Karl-Johan Henriksson

Peter Granberg

 

som ersättare (i ordningsföljd för att kallas till möte ifall ordinarie inte kan delta): Mathias Lindman, Florin Filip, Dan-Ole Åkerberg, Björn Carneholm, Sven Sjöblom och Janica Modig-Eklund.

För Brändö centralnämnd

Barbro Wahlström, ordf.JUBILEUMSFONDEN - ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2018
Fondens ändmål är att i första hande stöda kultur och i andra hand utbildning (då vuxen d.v.s. studeranden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman som delas ut är ca 1000 € och stipendierna i regel i storleksordningen 300 - 500 €. Stipendiet bör sökas skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.
För närmare info bibliotekarie Åsa Lundberg, epost: BrandoBibliotek(at)brando.ax

 
HEMORTSTIPENDIUM för läsåret  2017-2018. Att söka inom september 2018.
Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. och fyller 30 år tidigast 1.1.2018) som är skrivna i Brändö kommun (har kommunen som hemort per 31.12.17). Stipendiets storlek är 150€ per studerande. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet (tel.56500) eller från nätet.
För närmare info skoldirektör Julia Grünewald, epost: skoldirektor(at)brando.ax

INFO OM FONDENS STIPENDIER OCH HEMORTSSTIPENDIET FINNS I regel I KOMMUNENS INFOBLAD D.V.S. AUGUSTI ELLER SEPTEMBER.


BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE/RAMSHOLM/BAGGHOLMA
med 17 tomter för fast boende PÅ RAMSHOLM I BAGGHOLMA BY.
Så gott som samtliga tomter med sjöutsikt. Området planerat som sjönära attraktivt område med hög standard vad gäller kommunalteknik inklusive fibernät m.m.
PLANEN (kartor, handlingar m.m.) finns
på Brändö kommunkansli/Åva.

Frågor om tomterna (pris/kommunalteknik m.m.) kan ställas till områdets ägare Benny Karlström 0400780188
KARTA ÖVER BYGGNADSPLANEOMRÅDE RAMSHOLM (1.11 MB)

 

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE BELLARSHAMN/BRÄNDÖ Kommunfullmäktige har antagit byggnadsplan för kommunens markområde Bellarshamn i Brändö by (dryga 19 hektar,22 tomter varav 3 sålda). Området färdigställt hösten 2014 med infrastruktur d.v.s. vägar, elektricitet, avlopp, vatten och fiber till tomtgränserna.

Välskyddad småbåtshamn med rum för båtar upp till 18 fot och djupgående minst 1,5 meter. Brygga för 10 båtar för uthyrning.

Tomter på området (22 in alles) finns till salu enligt principen "först till kvarn får först mala". Närmare uppgifter om området av KD Wrede tel. 56500. DETALJPLAN ÖVER MARKOMRÅDET BELLARSHAMN, ILLUSTRATIONSPLAN SAMT PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDESKRIVNING OCH PRIS SAMT UTBJUDANDE.
Frågor om tomterna kan också ställas till Lyyskis fastigheter i Mariehamn, www.lyyski.ax, Tomas Lyyski tel. 0400 48 48 35

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE RAMSÖ SYD och NORD/FISKÖ BY
 med 7 + 6 tomter har omfattats av Kfge 24.09.2013/12.06.2014

Frågor om tomterna(pris m.m.) kan ställas till områdets ägare Kristiina Grahn, via Tom Grahn tel.0500828486

KARTA ÖVER BYGGNADSSPLANEOMRÅDET RAMSÖ
 


FIBERNÄT I BRÄNDÖ - KUMLINGE, HASTIGHET MINST 100 Mb...läs mera på andelslaget Brändö - Kumlnge BKfibers hemsidor.

 

 

 

Delgivningar i urval:

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät