brandologo2
brandologo2
 • bild18
 • bild19
 • bild17
 • bild20
 • bild16
 • bild21

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

KONTAKT

Brändö kommun

Kommunkansliet

AX-22940 ÅVA

Telefon 018 56 500

Telefax 018 56 504

E-POST

Anslagstavlan

 

HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL.

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliets officiella anslagstavla (info om kansliets anslagstavla m.m. av KD John Wrede, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Klicka på resp. länkar för att ta del av bl.a. kallelser till kommunens möten m.m.

 Obs! våren-sommaren-hösten 2020...först ärenden m.m. som har att göra med Covid-19 situationen....övrigt efter nämnda information...se Kungörelser, Protokoll och kallelser

 
 

Information angående coronavirus beredskap

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information om coronavirus beredskapen fås från ÅHS (gäller alltså landskapet Åland) och THL (gäller hela landet...finns bl.a. länkar till särskild info om coronaläget i Brändös grannregion d.v.s. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt....för den som avser resa till ex. Nystad, Reso och Åbo m.fl.).

Angående frågor om vård av coronavirusinfektioner eller upplysning om agerande vid misstanke av en corona infektion hänvisar vi till ÅHS. På ÅHS hemsida finns tydliga anvisningar på vem som ska vård och varifrån.

Ring coronatelefonen, tfn 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500. Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16. Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

 

Ytterligare information från ÅLR/Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ÅLR 2020/8256 Reviderad 26.11.2020 (spalterna Åland befinner sig i den sk accelerations fasen).Reviderad 26.11.2020 (spalterna Åland befinner sig i den sk accelerations fasen).

Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde. 30.10.2020.

 

Aktuell information gällande coronaviruset till kommunens anställda 

Informationsbrev till kommunens anställda 15.12.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset till 70plussare och övriga i riskgrupp

Meddelande om att matvarutransporterna minskar till två dagar/vecka samt att serviceturer återupptas, 25.6.2020

Informationsbrev till nyttjare av matvaruservicetransport om förändringar, 24.6.2020

Matvarutransporterna har upphört

De av kommunen anordnade matvarutransporterna från Brändö Ahl och Lappo handelslag körs sista gången 15.8.2020.

Serviceturernas tidtabell ändras och utökas

Serviceturer två gånger per vecka fr.o.m. 18.8.2020. De körs på tisdagar och lördagar. Båda turerna trafikerar hela fasta vägnätet i riktning Brändö Ahl/bank etc. Med andra ord kan man använda serviceturen två gånger i veckan (mot en gång per vecka tidigare). Första gången 18.8.

Serviceturen bör alltid förbeställas. Beställningar senast dagen före direkt till Brändö Taxi tfn 0408481982. Serviceturerna är avgiftsfria.

Ungefärlig tidtabell

Tisdagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse

Lördagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00 från Brändöby

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse.

  

Aktuell information gällande coronaviruset från Brändö grundskola                       

Skolinfo 13.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från daghemmet Milan

Socialnämnden beslöt 26.3.2020 att barn som under tiden 18.3.2020-13.4.2020 är frånvarande minst en vecka i följd och anmält om detta på förhand får avgiftsbefrielse för den tidsperioden som barnet är frånvarande

SMS till föräldrar och personal 12.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från servicehuset Solkulla och äldreomsorgen

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och planerade besök inomhus, covidsäkrat rum) på Solkulla servicehus, 30.7.2020

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och besök inomhus) på Solkulla servicehus, 11.6.2020

Informationsbrev till nyttjare av varuservicetransport om ändringar 13.5.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 9.4.20200

Information om matleveransservice från butikerna 18.3.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 17.3.2020

Information till anhöriga, besökare samt allmänheten 15.3.2020

Information till anhöriga och besökare 13.3.2020 

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

Aktuell information gällande coronaviruset från biblioteket

 

 

 Aktuell information gällande coronaviruset från landskapet

16.2.2020

Utskick från Ålands landskapsregeringen

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK:

Arabiska -

Finska - Suomeksi

Lettiska - Latvijas

Rumänska - Românesk

Ryska - Russkiy

Ukrainska - Ukrainskyy

ÖVRIGA KUNGÖRELSER ....

 

Kallelse till rf. Företagsam Skärgårds höstmöte 14.12.2020 i Mariehamn

 

Kommunernas socialtjänst protokoll från årsstämman 13.11.2020 via KST:s anslagstavla

http://www.kst.ax/anslagstavla/kungorelse-forbundsstamman-13112020

 

Ålands kommunförbund..protokoll från årsmötet 27.11.2020 via ÅKF:s anslagstavla

Elektronisk anslagstavla | Ålands kommunförbund (kommunforbundet.ax)

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEN SÖKER TRAFIKIDKARE FÖR I PRINCIP ALL TRAFIK, ALLA SKJUTSAR 

lagt på is....kommer att lediganslås fr.o.m. 09.06.2021....efter behandling i Kst. (kommunstyrelsen) inom januari 2021.

För ytterligare information m.m. kontakta John Wrede (KD) epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel. 040 746 35 96....info om skjutsarna m.m. hittas också i kommunstyrelsens protokoll 23.09.2020 , § 86 på hemsidan...eller länk http://www.brando.ax/images/stories/f%C3%A4rdig_Kst._23.09.2020_doc.pdf

 

 

 

 

Protokoll och kallelser m.m

 

Kungörelser

 

 

 

 

 

BRÄNDÖ BIBLIOTEK

Adress
Brändö kommunbibliotek
Brändöby
AX-22920 Brändö

Kontaktuppgifter
tfn 018-56216, 0400 526777
fax 018-56216
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bibliotekarie: Åsa Lundberg
Öppethållningstider

Måndag     

09:00 - 11:00
14:00 - 16:00
18:30 - 20:30

Tisdag  09:00 - 11:00
   
Torsdag    09:00 - 11:00
14:00 - 16:00
18:30 - 20:30RESTAURANTS

On this site You`ll find all the restaurants and cafés
in the municipality of Brändö.
As a general rule the restaurants/cafés are open from midday until early evening in summertime (june-august).

Trixies Shop/Café is open all year long.

Many restaurants have dihes with locally produced meat, fish, vegetables and bread.

All of the listed restaurants have a facebook page where you can check menus and opening hours.

 

Fresh for 2015..shops, restaurants, activities , hotels ....

 

 

Café Kvarnen

Dishes with local fish and Highland cattle

22950 Jurmo Päivi Nikoskinen , phone. +358 40 506 4777

 

Restaurant Galeasen , harbour and shop...

À la carte with meat and fish dishes, visit homepage for menu
22840 Lappo
phone +358 (0)50 598 27 09
homepage

 

Hotel and Restaurant Gullvivan 

À la carte with meat and fish dishes.
Restaurant is open all year long on demand
22920 Brändö
Leif Björkvall
phone +358 (0)18 56350, (0)40 537 1777
fax. +358 (0)18 56330
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
homepage

 


Trixie Shop/Café         !!! Year round open" check facebook

Lunch all year long, pizzas, burgers and sandwiches. 15.6 - 20.8: monday-friday 11-18, saturday-sunday 12 - 18, 21.8 onwards mon-fri 11-14 , sat-sun 12-18,
Gamla hälsogården
22920 Brändö
Elsie-May Forsman
phone +358 (0)18 56343, (0)457 3749643

 

 

NÄMNDER

2020 - 2023 (valda i januari 2020 av kommunfullmäktige) samt ansvariga tjänstemän

 

 • brev och skrivelser m.m. till respektive nämnd skickas till den tjänsteman som nämns efter nämndens sammansättning
 • ärenden till till respektive nämnd bereds av nämndens tjänsteman. Det är tjänstemannen som i första hand är nämndens kontaktperson.

 

         Välj bland nämnderna den du vill veta medlemmarna i  d.v.s. byggnadstekniskanämnden, biblioteks- och kulturnämnden,          närings- och utvecklingsnämnden , skolnämndenoch socialnämnden. Obs! att medlemmar kan ha bytts  (avgått, förlorat valbarhet m.m.).,.

 

 

Nämnderna för perioden 2020 - 2023 valda av fullmäktige 30.01.2020…kompletterade där byten skett m.m. samt nämndernas tjänstemän (de som bereder ärendena samt verkställer och är i praktiken ansvariga för nämndernas verksamhetsområden).

 

NÄMNDERNAS PROTOKOLL....SE LÄNK

 

BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ordinarie:                               Personlig ersättare:

Maria Wrede, ordf.                                 Emelie Bergendahl

Ewert Gustafsson, viceordf.                    Björn Carneholm                                      

Jari Kokkonen                                        Marika Karlström

Maria Renman                                        Tore Bäcksbacka

Erica Törnroth                                        Malena Strandvall

 

Föredragande, sekreterare för nämnden: Bibliotekarie Åsa Lundberg, Brändö bibliotek (i samman byggnad som Skolan), 22920 Brändö, tel.018-56216, epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

BYGGNADSTEKNISKNÄMNDEN

Ordinarie:                                                  Personlig ersättare:

Olof Holmberg, ordf                                     Georg Karlström

Margaret Lundberg, viceordf.                        Eva Nordlund

Peter Granberg                                            Dan-Ole Åkerberg

Pia Lindberg-Lumme                                     Annika Silander

Ralf Sandberg                                              Oskar Selenius

Föredragande, sekreterare för nämnden: Kommuntekniker(byggnadsinspektör) Bo Qvarnström, Byggnadskansliet*, 22940 Åva, tel.018-56501, epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

Ordinarie:                                             Personlig ersättare:

Emelie Bergendahl, ordf                         Maria Renman

Karl-Johan Henriksson, viceordf.             Stefan Nordman

Marja Helin                                           Jan-Åke Törnroos

Kim Hohmann                                       Tomas Husell

Pia Nummelin                                       Eva Nordlund

 

Föredragande, sekreterare för nämnden:Kommundirektör John Wrede, Kommunkansliet*, 22940 Åva, tel.018-56500/ 040 746 35 96, epost: kommundirektor@Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

SKOLNÄMNDEN

Ordinarie:                                                  Personlig ersättare:

Tiina Thörnroos, ordf                                   Marlene Åberg

Catarina Gunnars, viceordf.                          Mathias Lindman

Mikael Eklund                                             Susanne Sandberg

Ella Hellström                                             Ralf Sandberg

Tomas Husell                                              Anna-Lena Henriksson

Föredragande, sekreterare för nämnden: Skoldirektör Julia Grünewald, Kommunkansliet*, 22940 Åva, tel.018-56700, epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

SOCIALNÄMNDEN för 2020

Ordinarie:                                                  Personliga ersättare:

Stina Sjöman, ordf                                      Louise Hellberg

Roger Husell, viceordf.                                 Anneli Gustafsson                    

Klas-Göran Englund                                     Florin Filip

Kim Hohmann                                             Tore Bäcksbacka

Taina Sipilä                                                 Margaret Lundberg

Föredragande, sekreterare för nämnden: Socialchef Niklas Feiring, Socialkansliet*, 22940 Åva, tel.018-56503, epost:socialsekreterareDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* samma byggnad d.v.s. kommunhuset på Nottholm, i Åva.

 

 

DIREKTIONEN FÖR STOMNÄTET tillsammans med Kumlinge

Ordinarie:                                                  Ersättare:

Bengt Ejvald, ordf.                                     Jörgen Gustafsson

Hilding Engblom (Kumlinge), viceordf.

Emelie Bergendahl

Jeanette Holmberg (Kumlinge)

 

KD Wrede fungerar som direktionens föredragande och sekreterare, se ovan

 

 

DET MERÖPPNA BIBLIOTEKET

          VAD KRÄVS FÖR ATT VARA MERÖPPET-KUND?

           Du har fyllt 15 år.

           Du har ett låkort och en pinkod från Brändö kommunbibliotek.

           Du har registrerat sig som meröppet-kund.

       

          HUR REGISTRERAR MAN SIG SOM MERÖPPET-KUND

Man besöker biblioteket under ordinarie öppethållningstid och ber att få registrera sig som meröppet-kund.

 

            HUR ÖPPNAS DÖRREN?

Öppna dörren genom att placera ditt bibliotekskort med streckkoden uppåt på kortläsaren till höger. Ange sedan din fyrsiffriga pin-kod. Du har tio sekunder på dig att öppna dörren.

 

            LÅNEBÖCKER I RETUR

Böckerna returneras antingen i bokinkastet ute eller i det som är till vänster innanför dörren i biblioteket.

 

           I DET MERÖPPNA BIBLIOTEKET KAN DU...

 • läsa böcker, dagstidningar och tidskrifter
 • låna böcker och tidskrifter
 • söka på internet i bibliotekets två kunddatorer
 • ladda ner tidningar och tidskrifter från Library press
 • hålla möten (tänk på att inte störa andra besökare)

Sammanträdesrummet Hälsingskär bör bokas på förhand.

 • Uppmärksamma det meröppna bibliotekets öppethållningstider.

                 Telefonnummer vid allvarligt tillbud

               040 527 6005

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät