brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

YHTEYSTIEDOT

Brändön kunta

Kunnankanslia

AX-22940 ÅVA

Puhelin 018 56500

Telefax 018 56504

Sähköposti

Anslagstavlan

 

HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL.

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliets officiella anslagstavla (info om kansliets anslagstavla m.m. av KD John Wrede, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Klicka på resp. länkar för att ta del av bl.a. kallelser till kommunens möten m.m.

 Obs! våren-sommaren 2020...först ärenden m.m. som har att göra med Covid-19 situationen....övrigt efter nämnda information...se Kungörelser, Protokoll och kallelser

ÅLR beslut om vad som gäller för diverse tillställningar m.m. 01 - 31.08.2020. se länk...

INFORMATION OM STÖD TILL ENSAMFÖRETAGARE MED ANLEDNING AV COVID-19 SITUATIONEN                          

Bidrag till ensamföretagare

Bidrag till ensamföretagare i Brändö

Om ditt företag har hamnat i en tillfälligt svår situation på grund av coronaviruset kan du som ensamföretagare ansöka om ekonomiskt stöd.

Du kan göra ansökan helt digitalt med hjälp av e-formuläret. Då identifierar du dig med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan även ansöka genom att skriva ut en pdf-blankett, fylla i och lämna in den undertecknad med bilagorna.

Ansökningarna kommer att handläggas vartefter de kommer in. Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

 

Om bidraget ytterligare m.m. följ länken:

https://www.kommunforbundet.ax/bidrag-ensamforetagare

Länken direkt till formuläret:

https://e-tjanster.ax/e-form/sv/19833c5dec

Stödet kommer att kunna sökas t.o.m. 30.09.2020 d.v.s. ansökan an efter.

Ytterligare info om villkoren m.m. för att erhålla stödet via följande länkar d.v.s. Meddelande och information om stödet till ensamföretagare,,     Författningssamlingen om stödet (lagstiftningen)

John Wrede, KD, epost: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

Information angående coronavirus beredskap

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information om coronavirus beredskapen fås från ÅHS och THL.

Angående frågor om vård av coronavirusinfektioner eller upplysning om agerande vid misstanke av en corona infektion hänvisar vi till ÅHS. På ÅHS hemsida finns tydliga anvisningar på vem som ska vård och varifrån.

Ring coronatelefonen, tfn 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500. Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16. Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

Med anledning av statsrådets beslut om att införa undantagsförhållanden fr.o.m. 18.3.2020  så ger kommunen ut följande samhällsinformation: 

 

Aktuell samhällsinformation 25.3.2020 kl.16.00 /korrigerat 27.3.2020 vad gäller bibliotek

Aktuell samhällsinformation 25.3.2020 kl.16.00

Aktuell samhällsinformation 18.3.2020 kl.16.00 

 

Aktuell information gällande coronaviruset till kommunens anställda 

Informationsbrev till kommunens anställda 24.6.2020

Informationsbrev till kommunens anställda 14.5.2020

Informationsbrev till kommunens anställda 2.4.2020 kl.13.00

Informationsbrev till kommunens anställda 17.3.2020 kl.13.00

 

Aktuell information gällande coronaviruset till 70plussare och övriga i riskgrupp

Meddelande om att matvarutransporterna minskar till två dagar/vecka samt att serviceturer återupptas, 25.6.2020

Informationsbrev till nyttjare av matvaruservicetransport om förändringar, 24.6.2020

Matvarutransporterna har upphört

De av kommunen anordnade matvarutransporterna från Brändö Ahl och Lappo handelslag körs sista gången 15.8.2020.

Serviceturernas tidtabell ändras och utökas

Serviceturer två gånger per vecka fr.o.m. 18.8.2020. De körs på tisdagar och lördagar. Båda turerna trafikerar hela fasta vägnätet i riktning Brändö Ahl/bank etc. Med andra ord kan man använda serviceturen två gånger i veckan (mot en gång per vecka tidigare). Första gången 18.8.

Serviceturen bör alltid förbeställas. Beställningar senast dagen före direkt till Brändö Taxi tfn 0408481982. Serviceturerna är avgiftsfria.

Ungefärlig tidtabell

Tisdagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse

Lördagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00 från Brändöby

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse.

  

Aktuell information gällande coronaviruset från Brändö grundskola                       

Skolinfo 13.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från daghemmet Milan

Socialnämnden beslöt 26.3.2020 att barn som under tiden 18.3.2020-13.4.2020 är frånvarande minst en vecka i följd och anmält om detta på förhand får avgiftsbefrielse för den tidsperioden som barnet är frånvarande

SMS till föräldrar och personal 12.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från servicehuset Solkulla och äldreomsorgen

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och planerade besök inomhus, covidsäkrat rum) på Solkulla servicehus, 30.7.2020

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och besök inomhus) på Solkulla servicehus, 11.6.2020

Informationsbrev till nyttjare av varuservicetransport om ändringar 13.5.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 9.4.20200

Information om matleveransservice från butikerna 18.3.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 17.3.2020

Information till anhöriga, besökare samt allmänheten 15.3.2020

Information till anhöriga och besökare 13.3.2020 

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

Aktuell information gällande coronaviruset från biblioteket

 

 

 Aktuell information gällande coronaviruset från landskapet

16.2.2020

Utskick från Ålands landskapsregeringen

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK:

Arabiska -

Finska - Suomeksi

Lettiska - Latvijas

Rumänska - Românesk

Ryska - Russkiy

Ukrainska - Ukrainskyy

 

ÖVRIGA KUNGÖRELSER M.M.

 

Byggnadstekniska nämnden i Brändö utbjuder på entreprenad både
insamlingen och borttransporteringen av avfall inom Brändö kommun...följ länken för närmare uppgifter ..eller kontakta kommuntekniker Bo Qvarnström tel. 018-56501, epost: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEN SÖKER TRAFIKIDKARE FÖR I PRINCIP ALL TRAFIK, ALLA SKJUTSAR I KOMMUNEN FR.O.M. 01.12.2020 SOM I PRAKTIKEN BETYDER FR.O.M. TYP 01.01.2021. KAN DELAS PÅ TVÅ ...SE NÄRMARE HILMA D.V.S. WWW.UPPHANDLING.FI

https://www.e-avrop.com/brando/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=46999

För ytterligare information m.m. kontakta John Wrede (KD) epost: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. eller tel. 040 746 35 96....info om skjutsarna m.m. hittas också i kommunstyrelsens protokoll 23.09.2020 , § 86 på hemsidan...eller länk http://www.brando.ax/images/stories/f%C3%A4rdig_Kst._23.09.2020_doc.pdf

 

 

 

 

Protokoll och kallelser m.m

 

Kungörelser

 

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät