brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

YHTEYSTIEDOT

Brändön kunta

Kunnankanslia

AX-22940 ÅVA

Puhelin 018 56500

Telefax 018 56504

Sähköposti

Anslagstavlan

 

HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL.

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliets officiella anslagstavla (info om kansliets anslagstavla m.m. av KD John Wrede, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Klicka på resp. länkar för att ta del av bl.a. kallelser till kommunens möten m.m.

 Obs! våren-sommaren-hösten 2020...först ärenden m.m. som har att göra med Covid-19 situationen....övrigt efter nämnda information...se Kungörelser, Protokoll och kallelser

 
 

Information angående coronavirus, covid - 19

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information om coronavirus beredskapen fås från ÅHS (gäller alltså landskapet Åland) och THL (gäller hela landet...finns bl.a. länkar till särskild info om coronaläget i Brändös grannregion d.v.s. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt....för den som avser resa till ex. Nystad, Reso och Åbo m.fl.).

Angående frågor om vård av coronavirusinfektioner eller upplysning om agerande vid misstanke av en corona infektion hänvisar vi till ÅHS. På ÅHS hemsida finns tydliga anvisningar på vem som ska vård och varifrån.

Ring coronatelefonen, tfn 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500. Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16. Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

 

Ytterligare information från ÅLR/Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ÅLR 2020/8256 Reviderad 26.11.2020 (spalterna Åland befinner sig i den sk accelerations fasen).Reviderad 26.11.2020 (spalterna Åland befinner sig i den sk accelerations fasen).

Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde. 30.10.2020.

 

Aktuell information gällande coronaviruset till kommunens anställda 

Informationsbrev till kommunens anställda 15.12.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset till 70plussare och övriga i riskgrupp

 

 

Matvarutransporterna har upphört

De av kommunen anordnade matvarutransporterna från Brändö Ahl och Lappo handelslag körs sista gången 15.8.2020.

Serviceturernas tidtabell ändras och utökas

Serviceturer två gånger per vecka fr.o.m. 18.8.2020. De körs på tisdagar och lördagar. Båda turerna trafikerar hela fasta vägnätet i riktning Brändö Ahl/bank etc. Med andra ord kan man använda serviceturen två gånger i veckan (mot en gång per vecka tidigare). Första gången 18.8.

Serviceturen bör alltid förbeställas. Beställningar senast dagen före direkt till Brändö Taxi tfn 0408481982. Serviceturerna är avgiftsfria.

Ungefärlig tidtabell

Tisdagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse

Lördagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00 från Brändöby

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse.

  

Aktuell information gällande coronaviruset från Brändö grundskola                       

 

 

Aktuell information gällande coronaviruset från daghemmet Milan

 

 

Aktuell information gällande coronaviruset från servicehuset Solkulla och äldreomsorgen

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och planerade besök inomhus, covidsäkrat rum) på Solkulla servicehus, 30.7.2020

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och besök inomhus) på Solkulla servicehus, 11.6.2020

Informationsbrev till nyttjare av varuservicetransport om ändringar 13.5.2020

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

Aktuell information gällande coronaviruset från biblioteket

 

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK, in other languages...:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges

ÖVRIGA KUNGÖRELSER i urval...m.m.

 

Kallelse till och dagordning för bolagsstämma för Djurmo Turism AB fredagen den 2 juli 2021 kl.15.00 i vandrarhemmet i Jurmo by...se länk

 

 

 

Jordbruksbyrån informerar Nr 1, 2021..några rubriker i urval...kolla via länken ytterligare
Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet
av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen.
Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen
Ekologiskt utsäde
På hemsidan finns även en uppdaterad mall för ekoplanen, många behöver uppdatera sina ekoplaner under
2021. Mer info rörande ekologisk produktion och kontroll kommer under våren till de som är med i Åkejregistret.
Kontaktperson: Tina Danielsson, tel. 018-25 289
e-post: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Till alla jordbrukare
Ansökan om jordbruksstöd 2021
Förlängning av åtaganden
Nya tvååriga åtaganden                                                                                                                                                                                                                                  Information om utbetalningar av 2020 års lantbruksstöd
Digitalt informationstillfälle om årets stödansökan tisdagen den
11 maj kl. 13.00
Till alla jordbrukare
Om besprutningar
Varroa – var vaksam
Gilla Jordbruksbyrån Åland på Facebook så nås du snabbt av aktuell
information

 

KOMMUNEN SÖKER TRAFIKIDKARE FÖR I PRINCIP ALL TRAFIK, ALLA SKJUTSAR fr.o.m. 09.06.2021

se annons.

För ytterligare information m.m. kontakta John Wrede (KD) epost: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. eller tel. 040 746 35 96....info om skjutsarna m.m. hittas också i kommunstyrelsens protokoll 13.01.2021 , § 86 på hemsidan....anbud senast måndagen 10 maj.

 

 

 

 

Protokoll och kallelser m.m

 

Kungörelser

 

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät